1ilaç

UMAN ALBUMIN Biagini IV Flakon

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

İnsan albumini

 

Piyasa Şekilleri:

20 %: 50 ml'lik 1 i.v. flakon
20 %: 100 ml'lik 1 i.v. flakon
25 %: 50 ml'lik 1 i.v. flakon
5 %: 250 ml'lik 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Protein kaybına bağlı durumlarda tercih edilir (Ameliyat öncesi ve sonrasında hipoproteinemi, şiddetli gastrointestinal hastalıklar, interstisyel ödemin arttığı tüm vakalar, akut nefroz, karaciğer sirozunda ascites boşaltılması, beyin ödemi, multipl organ yetmezliklerinde sıvı kayıpları, geniş ikinci derece yanıklar, nefrojenik anemili hemodializ hastalar). Gram olarak doz şu formülle hesaplanır. "Gerekli total protein (g/l) - mevcut total protein (g/l)" x plazma hacmi (l) x2 şeklindedir.

 

 

Endikasyonları:

Albümin gereksiniminde kullanılır. Hipovolemik şokun acil tedavisi, yanık tedavisi, ödemin eşlik ettiği veya etmediği hipoproteinemi, erişkin solunum yetmezliği sendromu, kardiyopulmonel by-pass, akut karaciğer yetmezliği, yeni doğanın hemolitik hastalığı, proteinden zengin sıvıların sekestrasyonu, eritrosit resüspansiyonu, akut nefrozis, böbrek diyalizinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dekompanse kalp hastalıkları, akciğer ödemi, oligüri, anüri, hipertansiyon, ağır kardiyovasküler hastalıklar, özofagus varisleri ve hemorajik diatezlerde kontrendikedir. Anaflaktik şok oluşumu tedavinin durdurulmasını gerektirir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik reaksiyonlar, titreme ve ateş yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Protein hidrolizatlarıyla aminoasit solüsyonlarıyla ya da alkol içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.