1ilaç

PROTAMIN Ampul

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Protamin HCl 1000 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Kullanılacak doz yapılan koagülasyon kontrollerinin sonuçlarına göre bulunmalıdır. Görülen hemorajik durumlarda eğer heparin i.v. yolla verilmişse 1 ampul protamin i.v. yolla enjekte edilir, eğer heparin i.m. veya s.c. olarak verilmişse 1 ampul protamin i.v. yolla ve daha sonra gerektiği durumlarda i.m. olarak uygulanır. i.v. enfüzyonlar için 100-200 ml serum fizyolojik kullanılmalıdır. Müstahzar yavaş enjekte edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

İntravenöz veya subkutan heparin uygulamasından sonra görülen ciddi hemoraji olgularında heparini inaktive etmek, ekstrakorporeal dolaşım ve hemodiyalizden sonra heparini inaktive etmek için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Protamine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Duyarlı kişilerde duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Nadir olgularda şoka benzeyen durumlar şeklinde reaksiyonlar görülmüştür. Bu tip reaksiyonlar için predispozan faktörler, balık allerjisi, vazektomi, çinko insülinle veya heparini inaktive etmek için protaminle tedavidir. Protamine karşı allerjik reaksiyon olasılığı varsa, bir test dozu uygulanmalı, uygun bazal antiallerjik tedavi yapılmalı ve protamin uygulamadan önce şoku tedavi edecek ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Protamin verildikten sonra kan basıncında bir düşme olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Protamin heparinle bir kompleks oluşturur ve böylece heparinin etkinliğini nötralize eder. Çökelti oluşabileceğinden, diğer ajanlarla özellikle antibiyotikler ve radyokontrast ilaçlarla karıştırılmamalıdır.