1ilaç

MITOMYCIN-C Flakon

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Mitomisin C

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 1 flakon, 2 mg: 1 flakon, 10 mg: 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Aralıklı uygulama: Erişkinlerde 4-6 mg (potens) mitomisin C haftada bir ya da iki defa i.v. olarak uygulanır. Arka arkaya uygulama: Erişkinlerde 2 mg (potens) mitomisin C günde bir defa i.v. olarak uygulanır. Aralıklı yüksek doz uygulama: Eriskinlerde 10-30 mg (potens) mitomisin C 1-3 (veya daha fazla) haftalık aralarla i.v. olarak uygulanır. Diğer antikanser ilaçlarla kombine kullanımı: Erişkinlerde 2-4 mg (potens) mitomisin C haftada 1-2 kere diğer antikanser ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde uygulanır. Gerektiği taktirde, intraarteriyel, intramedüller, intrapleural ve intraperitonal yolla günde 2-10 mg (potens) dozda uygulanabilir. Doz hastaların yaşına ve belirtilerin şiddetine göre ayarlanır. 0.4 mg/ml olacak şekilde steril su kullanılarak hazırlanır. Mesane kanseri: Çoğunlukla nüksün önlenmesi için, her gün ya da iki günde bir 4-10 mg (potens) mitomisin C intravezikal olarak uygulanır. Tedavi amacıyla ise doz günde bir kere intravezikal 10-40 mg'dır.Doz hastaların yaşına ve belirtilerin siddetine göre ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

Mide, akciğer, pankreas, karaciğer, serviks ve endometriyum, meme, mesane, baş-boyun kanserleri, lenfositik ve miyelojenöz lösemilerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mitomisine karşı geçmişlerinde aşırı duyarlılık bulunan hastalarda, platelet sayısının 75000/mm3, lökosit sayısının 3000/mm3, kreatinin değerinin 1.7 mg/dl olduğu hastalarda ve protrombin zamanı ya da kanama zamanının uzadığı hastalarda, koagülasyon bozukluklarında, ciddi enfeksiyonlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kemik iliği supresyonu gibi ciddi yan etkilere yol açabilir, bu yüzden hastalar sık laboratuvar kontrolleriyle (hematolojik, hepatik ve böbrek fonksiyonları vb) izlenmelidirler. Herhangi bir bozukluk görüldüğü taktirde, dozu azaltmak ya da uygulamayı durdurmak gerekir. Uzun süreli uygulama, yan etkilerin daha şiddetli ve geri dönüşsüz olma potansiyelinden dolayı büyük bir dikkat ile yapılmalıdır. Lökosit sayısı 4000/mm3, platelet sayısı 150000/mm3 ya da altında ise ya da bu değerlerde progresit bir düşme gözlendiyse hematolojik düzelme oluşuncaya kadar ilaç kesilmelidir. Pulmoner toksisite geliştiyse ilaç kesilmelidir. Gerek enfeksiyon, gerekse kanama eğiliminin manifest hale gelmemesine ya da ağırlaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Çocuklara uygulamada çok dikkatli olmalı ve yan etkilerin başlangıcına dikkat edilmelidir. Çocuklarda ya da üreme çağındaki hastalarda cinsel organlar üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Karaciğer bozuklukları olan hastalar, böbrek bozuklukları olan hastalar, kemik iliği supresyonu bulunan hastalar, enfeksiyon hastalıkları bulunan hastalar, Varicella'lı hastalar (ölümcül sistemik bozukluklar ulaşabilir) ve gebelik ve laktasyonda kullanımında çok dikkatli uygulanması gerekir. Laboratuvar hayvanlarında fetal malformasyonlara yol açtığı bildirilmiş olup, gebe hastalara ya da gebe olduğundan şüphelenilen kadınlara uygulanması önerilmemektedir. Emzirme dönemindeki hastalar emzirmeyi durdurmalıdırlar. Subkutan uygulandığı fareler ve intraperitoneal ya da intravenöz uygulandığı sıçanlarda çeşitli tümörler görüldüğü bildirilmiştir.

 

Yan Etkileri:

Lökopeni, trombositopeni, kanama , anemi ve seyrek olarak mikroanjiyopatik hemolitik anemi görülebilir. Miyelosupresyon tedaviden sonra 8 hafta içinde meydana gelir ve yaklaşık 3 ayda normal değerlere ulaşılır. Karaciğer bozuklukları nadiren görülür. Hemolitik-üremik sendrom, proteinüri, hematüri, ödem, hipertansiyon ya da diğer semptomlar ortaya çıkabilir. İştahsızlık, bulantı ve kusma, stomatit görülebilir. Döküntü gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Sistit, hematüri ya da mesane instilasyonuna bağlı mesane atrofisi ortaya çıkabilir. İnterstisyel pnömoni ve pulmoner fibroz seyrektir. Akut bronkospazm olabilir. Genel halsizlik ve alopesi seyrek olarak ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği supresyonuna yol açan diğer ilaçlar ve radyoterapi, ayrıca aşı ve canlı virüslerle etkileşebilir. Düşük pH'lı enjektabl preparatlarla geçimli değildir.