1ilaç

GLUTRIL Tablet

Onko&Koçsel

 

Etken Maddeler:

Glibornurid 25 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 tablet, 50 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç doz günde yarım tablettir ve bu doz yavaş yavaş günde 1-2 tablete kadar yükseltilebilir. Bazı hastalarda daha da yüksek bir doz gerektiğinde sabah 2, kalanı akşam alınarak günde 2.5 veya 3 tablete kadar çıkılabilir. Maksimum günlük doz 3 tablettir. Tabletler sabah kahvaltısıyla birlikte kullanılmalıdır. Obez olan tip II diyabetik hastalarda insülinden Glutrile geçişte dozun sık sık yapılan metabolizma kontrolleriyle ayarlanması gerekir.

 

 

Endikasyonları:

İleri yaşlarda ortaya çıkan veya Tip II diyabetlilerde, hastanın insüline bağımlı olmadığı kilo kaybetme ve diyetin ya da her ikisinin yeterli olmadığı hallerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır böbrek yetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde, sülfonilüre türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve gebelerde kontrendikedir. Ayrıca belirgin asidoz, ciddi yanıklar, diyabetik koma ve prekoma, insüline bağımlı (Tip I) ketoz diyabetler (hafif non-ketotik formlardaki profilaktik uygulamalar dahil), ketoasidoz, belirgin ketoz, ciddi ameliyatlar ve ciddi travmalarda tiroid veya adrenal fonksiyonların ağır bozukluklarında kontrendikedir. Glibornuride karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Glibornurid başlıca karaciğerde metabolize olduğundan, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Tüm antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi hepatik disfonksiyonlu hastalarda hipoglisemi riskini önlemek için doz ayarlaması gerekli bir tedbirdir. Glibornuridle tedavi uzun sürelidir. Bu yüzden, diğer bütün antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi, glibornuridle tedavide de hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Böylelikle diyetlerdeki değişikliklere, fiziksel aktivitelere veya başka hastalıkların ortaya çıkması durumlarına göre dozun yeniden ayarlanması mümkün olabilir. Hasta tedaviye yanıt vermiyorsa, vakit kaybetmeden insüline geçilmelidir. Tip I diyabetlerde, ketoasidoz belirtilerinde ve gebelikte insülin tercih edilmelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

 

Yan Etkileri:

Önerilen dozlarda çok iyi tolere edilir. Ancak, doza veya diyetlerine uymayan hastalarda, böbrek yetmezliğinde ya da yaşlılarda uzun süreli hipoglisemi olguları bildirilmiştir. İlk belirtiler acıkma, terleme, bulantı ve konfüzyonlardır. Böyle olgularda hasta suda çözülmüş ufak bir miktar şeker almalı ve vakit geçirmeden hekime danışması konusunda uyarılmalıdır. Glibornurid kullanan hastalarda deri reaksiyonları, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal bozukluklara pek nadir rastlanır.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhibitörleri, sülfonamidler, analjezik ve antiromatizmal ilaçlar (salisilatlar), allopurinol, lipid düzeylerini düşüren ilaçlar (klofibrat), tüberkülostatikler, siklofosfamid, alkol, guanetidin, Beta-blokerler, probenesid (ters etkiye neden olabilir), kumarinikler, perheksilin, kloramfenikol sülfonilürelerin etkisini artırırlar (hipoglisemi). Kortikosteroidler, diüretikler (asetazolamid, furosemid, metalazon, klortalidon, tiyazin grubu), epinefrin, tiroid hormonları (ters bir etkiye neden olabilir) oral kontraseptifler, nikonitik asit, barbitüratlar ve fenitoin sülfonilürelerin etkisini azaltırlar (hiperglisemi).