1ilaç

ERİTROSİF Enterik Kapsül

Yeni

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Makrolidler > Eritromisin

 

 

Etken Madde(ler):

Eritromisin stearat 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

16 enterik kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Eritromisin oral yoldan aç karnına kullanıldığında kanda optimum etki düzeylerine ulaşıldığı gözlenmiştir (eritromisin yemeklerden en az 1/2 saat, tercihen 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır). Yetişkinlerde; Her 12 saatte bir 500 mg veya her 6 saatte bir 250 mg dozda kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 4 grama kadar çıkarılabilir. Çocuklarda eritromisin dozu belirlenirken yaş, kilo ve enfeksiyon şiddeti gibi faktörler göz önüne alınır. Genel olarak 30-50 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek kullanılır. Şiddetli enfeksiyonların tedavisinde bu dozlar 2 katına çıkarılır. Streptokokal enfeksiyonlarda; oral yoldan eritromisin en az 10 gün kullanılmalı, kalp romatizması geçirmiş kişilerde streptokokal enfeksiyonların nüks etmesini önlemek için günde 2 defa 250 mg’lık dozda devam edilir. Dental ve yukarı solunum yollarının cerrahi girişimi sırasında kalp kapakçığı hastalığı olan ve penisiline alerjik hastalarda endokard iltihabından korumak için yetişkinlere operasyonlardan 1/2-2 saat önce 1 gram, çocuklarda ise 20 mg/kg doz uygulanır. Daha sonra 6 saat ara ile 500 mg (çocuklarda 10 mg/kg) 8 defa uygulanır. Sifilisin ilk evresinde eritromisin her 6 saatte bir 500 mg’lık dozda 15 gün süre ile kullanılır. Amipli dizanteride yetişkinlerde, günde 4 defa 250 mg 10-14 gün süre ile, çocuklarda 30-50 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 10-14 gün süre ile kullanılır. Lejyoner hastalığında optimal tedavi dozları belirlenmediği halde, klinik verilere göre, günde 1-14 grama kadar eşit dozlara bölünerek kullanılabilir. Gebelikte, Chlamydia trachomatis’lerin neden olduğu idrar yolları enfeksiyonlarında, mide boş iken oral yoldan en az 7 gün süre ile günde 4 defa 500 mg’lık dozda kullanılması önerilmekte, bu rejimi tolere edemeyen gebelere oral yoldan günde 4 defa 250 mg’lık dozlara düşürerek 14 günlük tedavi uygulanabilir. Yetişkinlerde, Chlamydia trachomatis’lerin neden olduğu fazla komplike olmayan idrar yolları, endoselvikal veya rektal enfeksiyonlarda tetrasiklinin kontrendike olduğu hastalarda en az 7 gün süre ile günde 4 defa 500 mg’lık dozlar uygulanır. Boğmacada optimal tedavi dozu ve süresi belirlenmediği halde klinik çalışmalar sonucunda, 40-50 mg/kg/gün eşit dozlara bölünerek 5-14 gün boyunca kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan; -Streptococcus pyogenes (grup A hemolytic streptococci) -Streptococcus pneumoniae -Haemophilus influenzae (eritromisin sulfamidlerle birlikte kullanıldığında bu mikroorganizmaya daha etkilidir.) Şiddetli alt solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan Streptococcus pyogenes (grup A beta hemolytic streptococci). Streptococcus pneumoniae, Solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan Mycoplasma pneumoniae, Boğmacaya neden olan Bordepella pertussis, (bazı klinik çalışmalar; eritromisinin boğmacaya karşı profilaktif olarak kullanılabileceğini önermektedir). Eritromisin, farenksin yumuşak doku kısmını enfekte eden mikroorganizmaların enfeksiyon yapma özelliklerini yok eder. Difteriye neden olan Corynebacterium diphtheriae’nin (toksinlerine karşı da etkilidir) taşıyıcı üzerine yerleşmesini önler ve yerleşmiş olan mikroorganizmaları kurutur. Erythrasma (bulaşıcı deri enfeksiyonları) neden olan Corynebacterium minitissimum’a karşı, Amipli dizanteriye neden olan Entamoeba histolytica’lara karşı oral yoldan kullanılır. Listeria enfeksiyonlarına neden olan Listeria monocytogenes’lere karşı, Şiddetli deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olan Streptococcus pyogenes ve Staphylococcus aureus’a karşı (tedavi sırasında Staphylococci rezistans gösterebilir). Sifilisin ilk evresine neden olan Treponema pallidum’a karşı penisiline alerjik hastalarda alternatif olarak eritromisin kullanılır. Sifilisin ilk evresi eritromisinle tedavi edilirken spinal sıvı tedaviden önce incelenmeli ve tedaviden sonra da inceleme sürdürülmelidir. Eritromisin aynı zamanda Chlamydia trachomatis’lerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde de kullanılır. Gebelik sırasında Chlamydia trachomatis’in neden olduğu idrar yolları enfeksiyonları; komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonların (tetrasiklinlerin kontrendike olduğu ya da tolere edilmediği durumlarda) tedavisinde; Legionella pneumophila’ların neden olduğu lejyoner hastalığının tedavisinde; Eritromisin, penisilin G, V’lerin alternatifi olarak streptokokal faranjitin önlenmesi ve romatik ateşlere karşı koruyucu olarak tercihen kullanılır. Diş çekimi ve üst solunum yollarına cerrahi girişimler sırasında, endokard iltihabından kongenital ve romatik ya da diğer kalp kapakçığı hastalıklarından korumak için penisiline alerjik hastalarda alternatif olarak eritromisin kullanılması önerilmektedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Eritromisin, bu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Eritromisin kullanan hastalarda birkaç defa sarılık ile veya sarılıksız karaciğer fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir.

 

Yan Etkileri:

Eritromisin ağız yoluyla alındığında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık görülür. Hepatik fonksiyon bozuklukları ve/veya anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları ortaya çıkabilir. Kaşıntılı ve kaşıntısız isilik türü kızarıklıklar, ürtiker, bül özelliği gösteren kabarıklıklar ve egzama gibi orta dereceli alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eritromisin, karbamazepin ve teofilin etki ve toksisitesini artırır. Ergotaminin etkisini artırır, ekstremitelerde dolaşım azalmasına neden olur. Metilprednizolonun etkisini yükseltir ve aşırı steroid etkiye neden olur. Varfarin etkisini ve kanama riskini artırır. Eritromisin; klindamisin, linkomisin ve penisilinin etkisini azaltır.