1ilaç

PURINOL Efervesan Granül

Yeni

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > İdrar Yolu Enfeksiyonları > Metenamin

 

 

Etken Madde(ler):

Metenamin anhidrometilen sitrat (Helmitol) 615 mg, Metenamin 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

70 g'lık efervesan granül

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerden sonra ve yatmadan önce 2-4 ölçektir.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren piyelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında; enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, ciddi dehidratasyon ve asidozda, mutlak endikasyon olmadıkça gebelikte, gut hastalığında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Anjina pektoriste, kalp rahatsızlığında, glokomlu ve parkisonlu hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi süresince hasta idrarının asitli olması gerektiğinden, bunun için verilen beslenme rejimi uygulanmalıdır. Proteus ve Pseudomonas gibi üre-parçalayıcılardan ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde idrarın asidli olmasına dikkat edilmelidir. Gebelik süresince, mutlak endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. İlacın çoğu süt ile geçebileceğinden emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Metenamin ile tedavi gören hastaların %3'ünden daha azında, ufak yan etkiler bildirilmiştir. Bunlar, bulantı, mide bozukluğu, hematüri, ağrılı idrar yapma ve deride kızartılar şeklinde kendini gösterir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Karbonik anhidraz inhibitörleri idrarı alkalileştirdiklerinden bu tür maddeler, (örn. asetozolamin içeren ilaçlar) idrar yolları antiseptiği olan metenamin üzerinde etki yaparlar. Sülfonamidlerle tedavi gören hastalara da verilmemelidir. Çünkü oluşan formaldehit bazı sülfonamidlerle idrarda çözünmeyen tortuların ortaya çıkmasına neden olabilir. Diüretikler, (örn. tiyazid grubu) idrarı alkalileştirebileceğinden metenamin üzerinde etki yapabilirler. İdrarı alkalileştirecek sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat içerikli içeceklerin de bu ilacın etkinliğini düşürebileceği bilinmelidir. Metenamin nedeni ile idrarda katekolaminlerin saptanmasını, fluoresans oluşturarak bozar. Ayrıca 5-Hidroksiindol asetik asid (5-HIAA) testinin sonuçlarını değiştirir. 17-Hidroksikortikosteroid testlerini etkiler, gebelerdeki idrarda estrojen tayin testlerini bozabilir.