1ilaç

PREMARIN Draje

Wyeth

 

Etken Madde(ler):

Konjuge estrojen

 

Piyasa Şekilleri:

1.25 mg: 28 draje, 0.625 mg: 28 draje içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Premarin uygulaması sürekli (tedaviye ara verilmeksizin) veya siklik (üç hafta devam, bir hafta ara) olabilir. En düşük etkili doz uygulanmalıdır. Estrojen eksikliğine bağlı vazomotor semptomlar, atrofik vajinit ve atrofik üretrit: 0.3-1.25 mg/gün. Semptomların sıklığına ve şiddetine göre estrojen eksikliğine bağlı vazomotor semptomlar, atrofik vajinit ve atrofik üretrit tedavisine hastalar Premarin 0.45 mg veya 0.625 mg ile başlamalıdırlar. Bu endikasyonlar için tedavi gören ve estrojen eksikliği bulunan kadınlar semptomlar için tedavinin halen gerekli olup olmadığının tayin edilmesi amacıyla periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidir. Osteoporoz: 0.3 mg/gün. Post-menopozal osteoporozun önlenmesi için, vazomotor semptomların görüldüğü hastalarda, bu semptomları giderecek en düşük Premarin dozu ile başlanmalıdır. Hastalar, Premarin dozunun ayarlanması için periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidirler. Kadında hipoestrojenizm: 0.3-1.25 mg/gün. Dozlar semptomların sıklığına ve endometriyumun cevabına göre ayarlanır. Genç kızlarda 0.15 mg'lık dozlar kullanılmış ve bu dozlar sekonder seks karakteristiklerinin gelişiminin başlamasında etkili bulunmuştur. Doz hastadan elde edilen optimum cevaba göre ayarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Estrojen eksikligine bağlı atrofik vajinit ve atrofik üretrit; estrojen eksikligine bağlı orta ve ağır şiddette vazomotor semptomlar; estrojen eksikliğine bağlı osteoporozun önlenmesi ve kadınlarda hipoestrojenizmde (hipogonadizm veya primer ovaryum yetmezliği) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bilinen veya şüpheli göğüs kanseri, estrojene bajlı neoplazi, bilinen veya şüpheli hamilelik, teşhis edilmemiş anormal genital kanama, aktif tromboflebit veya tromboembolik şikayetler, içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet, akut veya kronik karaciğer hastalığı, ciddi kalp veya böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hasta endometriyal hiperplazi veya endometriyal kanser belirtilerine karşı en az yılda bir kez kontrol edilmelidir. Uterusu olan kadınlarda uygun progesteron tedavisi kullanılmazsa, tarama endometriyal numuneyi de içermelidir. Çalışmalar estrojen yenileme terapisi ile birlikte progestojen verildiğinde endometriyal kanser riskinde azalma göstermiştir. Progestojenin hormon yenileme terapi rejimlerine dahil edilmesi ile ilgili karbonhidrat ve lipid metabolizması üzerine advers etkiler gibi ilave riskler olabilir. Postmenopozal estrojen alan kadınlarda safra kesesi hastalığı riskinde artma bildirilmiştir. Bazı çalışmalar uzun süre yüksek dozlarda estrojen alan kadınlarda göğüs kanseri sıklığında artış olduğunu göstermektedir. Tedavi gören kadınlarda düzenli göğüs kontrolleri yapılmalıdır. Bazı hastalarda anormal veya yoğun uterus kanaması, mastodini gibi istenmeyen yoğun estrojenik stimülasyon görülebilir. Önceden mevcut olan uterus leiomyoması estrojen kullanımı sırasında büyüyebilir. Artmış tromboembolizm riski ile ilgili cerrahi müdahaleden en az dört hafta önce veya uzamış immobilizasyon periyodları süresinde estrojen tedavisi kesilmelidir. Estrojenler bir miktar sıvı retansiyonuna neden olabileceğinden, bu faktörden etkilenebilecek astım, epilepsi, migren ve kardiyak veya renal yetmezlik durumları dikkatle izlenmelidir. Hiperkalseminin neden olduğu metabolik kemik hastalığı olan hastalarda estrojenler az metabolize olabilir. Doğal ve sentetik estrojenlerin bazı hayvan türlerinde uzun dönem ve sürekli uygulanması göğüs, serviks, vajina ve karaciğer karsinom sıklığını arttırır. Estrojenler hamilelikte kullanılmamalıdır. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, süt veren annelere herhangi bir ilaç uygulaması ancak çok gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ara kanama, lekelenme, menstrüal kanamada değişiklik, amenore; göğüslerde hassasiyet, büyüme, sekresyon; bulantı, kusma, abdominal kramplar, şişkinlik, kolestatik sarılık; ilaç kesildikten sonra da devam edebilen pigmentasyon, saç dökülmesi, isilik; korneal kurvaturun dikleşmesi, kontakt lenslere karşı tolerans azalması; baş ağrısı, migren, baş dönmesi, kore; kilo kaybı veya artması, ödem, libido değişmeleri, porfiri şiddetlenmesi.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rifampin estrojen ile birlikte kullanıldığında estrojen aktivitesini azalttığı bildirilmiştir. Bu etki, tahminen karaciğer mikrozomal enzimlerinin indüksiyonu ile estrojen metabolizmasının hızlanması sonucu oluşur.