1ilaç

EFEXOR Tablet

Wyeth

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > Venlafaksin

 

 

Etken Madde(ler):

Venlafaksin 37.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 tabletlik blister ambalajlarda.

 

 

Kullanım Şekli:

Depresyon tedavisinde günlük doz bölünerek verilen 75 mg'dır (günde 2x37.5 mg). Birkaç hafta sonra daha fazla klinik düzelme isteniyorsa, doz bölünerek verilen 150 mg'a kadar yükseltilebilir (günde 2x75 mg). Yemekle beraber alınması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Venlafaksine aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

MAO inhibitörleri kullanımının kesilmesinin hemen ardından Venlafaksin kullanımına başlanması ve Venlafaksin kullanımının kesilmesini takiben hemen MAO inhibitörleri kullanımına başlanması ile bazıları ciddi olan advers reaksiyonlar bildirilmiştir. MAO inhibitörleri ve venlafaksin'e benzer farmakolojik özellikleri olan diğer antidepresanlarla birlikte veya ardarda kullanım ile nöroleptik malignant sendroma benzer tremor, bulantı, kusma, kasılma ve aynı zamanda hipertermi ve bazen fatal etkileşim reaksiyonları bildirilmiştir. Bu yüzden, MAOI ile birlikte veya MAOI tedavisinin kesilmesini takibeden 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Venlafaksin kullanımına son verildikten sonra bir MAOI'ne başlamadan önce en az 7 gün geçmelidir. Reversible MAO inhibitörü olan moklobemid kullanımının kesilmesi ve Venlafaksin tedavisine başlanması arasında geçmesi gereken zaman 14 günden az olabilir. Ancak, MAO inhibitörleri ile ilgili advers reaksiyonların riskinden dolayı moklobemidden venlafaksin tedavisine geçerken yeterli bir zaman aralığı verilmesi sağlanmalıdır. MAOI ile selektif serotonin reuptake inhibitörleri veya trisiklik antidepresanların birlikte kullanılması ile de benzer etkileşim ve advers reaksiyonlar bildirilmiştir. İntihar riski tüm depresif hastalarda düşünülmelidir. Tüm antidepresanlar gibi Venlafaksinde daha önce epileptik kasılmalar görülmüş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar kızarıklık, ürtiker veya benzer bir alerjik reaksiyon görüldüğünde doktorlarına bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar. Özellikle madde kötüye kullanımı ve bağımlılık öyküsü olan hastalarda suistimal riski vardır. Bu nedenle Venlafaksin kullanımı sırasında tolerans gelişimi, doz arttırımı veya ilaç alışkanlığı gibi venlafaksin'in yanlış ve kötüye kullanım belirtileri gözlenmelidir. Orta şiddette veya ciddi renal yetmezlik veya karaciğer sirozu olan hastalarda, venlafaksin ve aktif metabolitlerinin klirensi azaldığından bu maddelerin eliminasyon yarı ömrü uzar. Bu durumda düşük doz gerekli olabilir. Hastalar, araba dahil tehlikeli makineleri, ilaç tedavisinin onları advers olarak etkilemediğinden emin oldukları zaman kullanmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Alkol ile beraber kullanılmamalıdır. Potansiyel yararı, riskinden fazla değil ise gebelikte veya emzirmekte olan anneler tarafından kullanılmamalıdır. 18 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirliği ve etkenliği kanıtlanmadığından kullanımı tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler; diyare, hipertansiyon, anormal rüya görme, baş dönmesi, ağız kuruluğu, uykusuzluk, sinirlilik, uyuşukluk gibi sinir sistemi şikayetleri; anoreksi, konstipasyon, mide bulantısı ve kusma gibi gastrointestinal şikayetler; anormal ejakülasyon/orgazm, terleme ve kuvvetsizliktir. 200 mg/gün'ün üzerinde dozlarla tedavi edilen hastalarda, rutin kan basıncı kontrolleri önerilebilir. Kilo değişiklikleri görülebilir. Antidepresanların kesilmesi ile meydana gelen etkileri nedeniyle dozunun kademe kademe azaltılması ve hastaların kontrol altında tutulması tavsiye edilir. Konjestif kalp yetmezliği, aritmi, göğüs ağrısı, kalp yetmezliği, ekimoz ve serebral hemoraji de dahil hemoraji nadiren bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Venlafaksin'in monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Venlafaksinin haloperidol, klozapin ve varfarin ile birlikte kullanımının, serum ilaç düzeylerinde yükselme ve laboratuvar değerlerinde değişiklikler gibi etkileşimlere neden olduğu bildirilmiştir. Venlafaksinin diğer antidepresanlar veya elektrokonvulsif terapi ile birlikte kullanımını değerlendiren klinik çalışmalar mevcut değildir.