1ilaç

LOCASALENE Merhem

Vitalis

 

Etken Madde(ler):

Flumetazon pivalat 0.02 %, Salisilik asit 3 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Günde 1-2 defa hastalıklı bölgeye sürülür.

 

 

Endikasyonları:

Kortikosteroidlere cevap veren, değişik tipte ve farklı yerleşim gösteren, özellikle hiperkeratoz ile birlikte seyreden subakut ve kronik enflamatuvar deri hastalıklarında; seboreik egzama, kontakt egzama, atopik dermatit (her yaşta hastada), lokalize nörodermatit; psoriasis vulgaris, lichen planus, avuç ve ayak tabanı hiperkeratozlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Viral deri hastalıkları (su çiçeği, aşı sonrası deride döküntüler, herpes simplex, herpes zoster gibi), sifiliz, deri tüberkülozu, rosacea, perioral dermatit, sulu ve/veya ülseroz dermatozlar, akne vulgaris , mantar ve bakteri enfeksiyonları, paraziter enfeksiyonlarında kontrendikedir. Göze uygulanmaz. Flumetazon pivalata veya genel olarak kortikosteroidlere, salisilik aside veya diğer salisilatlara ve diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılıkta kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Fazla miktarda, geniş yüzeylere veya kapalı pansuman şeklinde uygulanması gereken ender durumlarda, uygulama ancak hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutularak yapılmalıdır. Hastanın yaşı ne olursa olsun, özellikle yüz derisinde, uzun süreli tedaviden kaçınılmalıdır. Adrenokortikal fonksiyonda orta derecede bir azalma kaydedildiğinden özellikle geniş yüzeye ve/veya kapalı pansuman şeklinde uygulandığında sistemik yan etki riski gözönünde bulundurulmalıdır. Derileri çok duyarlı olan bebek ve küçük çocuklarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli bakteri veya mantar enfeksiyonu olan yerlerde ayrıca uygun bir tedavi yapılmalıdır. Konjonktivaya temas etmesinden kaçınılmalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda salisilatların emilme olasılığı nedeniyle, geniş deri yüzeylerine tekrarlanan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Akut eksüdasyon durumlarında veya eksüdasyon riski taşıyan subakut durumlarda kullanılmamalı ve mukozaya uygulanmamalıdır. Kortikosteroidlerin güvenilirliklerinin incelendiği hayvan deneylerinde, teratojenik potansiyelleri veya embriyo ve/veya fetüs üzerine diğer yan etkileri olduğu görülmüştür. Hamilelerde ancak kesinlikle gerektiği taktirde ve ilacın yarar/zarar ilişkisi dikkatle düşünülerek kullanılmalıdır. Bununla birlikte hamilelik esnasında fazla miktarda geniş yüzeye (özellikle kapalı pansuman şeklinde) uygulanmasından veya uzun süreli kullanımından sakınılmalıdır. anne sütüne geçip geçmediğibilinmemektedir. Önlem olarak emziren anneler kullanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazen uygulama yerinde yanma hissi, kaşıntı veya döküntü gibi iritasyon belirtileri. Çok ender olarak flumetazon pivalata bağlı hafif deri atrofisi. Şiddetli iritasyon veya duyarlık gelişirse tedavi kesilmelidir. Adrenokortikal fonksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir (çok ender olarak Cushing sendromuna neden olabilir). Glukokortikoidler ile topikal tedavi sırasında kontakt alerji, deride pigmentasyon değişiklikleri veya sekonder enfeksiyon gibi lokal yan etkiler kaydedilmiştir. Glukokortikoidler özellikle uzun süre, geniş yüzeye, kapalı pansuman şeklinde veya derinin çok geçirgen olduğu bölgelere (yüz, koltuk altı gibi) uygulandığında striae rubrae distensae, telanjiektazi, purpura veya steroid akneye neden olabilir.