1ilaç

LOCACORTENE-Vioforme Krem

Vitalis

 

Etken Madde(ler):

Flumetazon pivalat 0.02 %, Kliokinol 3 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıçta günde 4-6 defa ve daha sonra günde 2-3 defa hastalıklı bölgeye sürülür. İyileşme görüldükten sonra 1-2 hafta süreyle günde 1 defa uygulamaya devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

Değişik tipte ve kliokinola duyarlı mikroorganizmalarla oluşan sekonder enfeksiyonlu, çeşitli tipte ve lokasyonda, kortikosteroidlere yanıt veren enflamatuvar deri hastalıklarının başlangıç tedavisinde; seboreik egzema, kontakt ekzema, atopik dermatit (her yaşta hastada), lokalize nörodermatit, intertrigo, piyodermanın yüzeysel şekilleri (impetigo gibi) ve akut enflamasyonun belirgin bir özellik olduğu dermatomikozların yüzeysel şekilleri ve sekonder enfeksiyonun geliştiği böcek ısırmaları ve sokmalarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Viral deri hastalıkları (su çiçeği, aşı sonrası deri döküntüleri, herpes simpleks, herpes zoster gibi), sifilis, deri tüberkülozu, rosacea, perioral dermatit, akne vulgaris ve göze uygulamada kontrendikedir. Flumetazona veya genel olarak kortikosteroidlere; kliokinol, hidroksikinolin ve diğer kinolin türevlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda ve 2 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Fazla miktarda, geniş deri yüzeylerine veya kapalı pansuman şeklinde uygulanması gereken ender durumlarda uygulama, ancak hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutularak yapılmalıdır. Nispeten geniş veya aşınmış deri yüzeyine uygulamaktan ve 1 haftadan daha uzun süre kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kapalı pansuman şeklinde kullanılmamalıdır. Bir hafta içinde iyileşme görülmezse tedavi kesilmelidir; bu durumda patojenlerin saptanıp uygun tedavinin başlatılması gerekir. Önerilen dozlarda uygulandığında sistemik yan etkisinin (adrenokortikal fonksiyon üzerinde klinik açıdan önemli bir etki) oluşması beklenmez. Bununla birlikte, özellikle çocuklarda kullanılacağı zaman bu risk unutulmamalıdır. Primer bakteriyel ve mikotik deri hastalıklarında monoterapi şeklinde kullanıma uygun değildir. Konjonktivayla temasından kaçınılmalıdır. Kulak zarının delik olduğu durumlarda dış kulak yoluna uygulanmamalıdır. Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Akut veya eksüdasyonun olduğu deri hastalıklarında kullanılmamalı ve seboreik veya yağlara karşı aşırı duyarlı derilere uygulanmamalıdır. Saç, elbise ve yatak çarşaflarının renginin bozulmasına neden olabilir. Gebelikte kullanımının güvenliğiyle ilgili bilgi bulunmadığından, gebelerde büyük miktarda ve uzun süreli kullanımında risk/yarar ilişkisi dikkatle gözden geçirilmelidir. Etken maddelerin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Önlem olarak buna dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Uygulama yerinde bazen yanma hissi, kaşıntı veya deri döküntüleri gibi hafif irritasyon belirtileri; çok ender olarak hafif deri atrofisi gibi yan etkiler görülebilir. Glukokortikoidlerle topikal tedavide kontakt allerji, deri pigmentasyonunda değişiklikler veya sekonder enfeksiyonlar gibi lokal yan etkiler kaydedilmiştir. Bu tip müstahzarlar özellikle uzun süre geniş yüzeylere, kapalı pansuman şeklinde veya derinin çok geçirgen olduğu bölgelere (yüz, koltuk altı gibi) uygulandığında striae rubrae distensae, talenjiektazi, purpura veya steroid akneye neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Topikal kullanıldığında, tiroid fonksiyonu normal hastalarda proteine bağlı iyot (PBI) miktarını artırabilir ve bu nedenle tiroid fonksiyon testlerini (PBI, radyoaktif iyot ve butanol ile ekstre edilebilen iyot gibi] etkileyebilir. Bu nedenle tedavinin kesilmesini takiben 1 ay süreyle bu testler yapılamaz. Fenilketonüri için demir (+3) klorür testi, idrardaki kliokinolden dolayı yanlış pozitif sonuç verebilir.