1ilaç

LONGİFENE Şurup

UCB

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > Antihistaminikler > Buklizin

 

 

Etken Madde(ler):

Buklizin 2HCI 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Doz erişkinlerde günde 30-45 mg, gerekirse günde 90 mg’a çıkılabilir. 1-5 yaş arası çocuklarda günde 10-20 mg, 5-10 yaş arası çocuklarda günde 15-30 mg’dır. Yemekler arasında alınmalıdır. Yemekler dışında alındığında ilaç bol su ile içilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Allerjik rinit, perennial rinit, Quincke ödemi, deri allerjileri, kontakt dermatit, ürtiker, ilaç ve besinlere bağlı allerjiler, böcek sokması gibi çeşitli kaynaklı allerjik reaksiyonların semptomatik tedavilerinde endikedir. Nörodermatit, ekzema ve benzeri kaşıntılı deri hastalıklarında kaşıntıyı gidermek amacıyla; antinozean etkisiyle araç tutma, ameliyat sonrası ve ışın tedavisi sonrası bulantı ve kusmalarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Buklizine ve diğer piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca kapalı açılı glokomda, idrar retansiyonu riski olan, prostatik şikayeti bulunanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Herhangi bir kazaya neden olmamak için motorlu araç kullananlar, tehlikeli makina başında ya da yüksek yerlerde çalışanlar, yoğun zihinsel faaliyet göstermesi gerekenler, buklizinin sedatif etki olasılığı nedeniyle uyarılmalıdır. Hipertiroidizm, kardiyovasküler hastalıklar, hipotansiyon, semptomatik prostat hipertrofisi, piloroduodenal obstrüksiyon, dar açılı glokom ve astım durumlarında kullanılmamalıdır. Bugüne kadar gebelikte ve yenidoğanlarda herhangi bir komplikasyon bildirilmemişse de gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Süte geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Baş ağrısı ve gastrointestinal belirtiler bildirilmiştir. Bazan görülebilecek olan uyuklama, yorgunluk, ağız kuruluğu gibi belirtiler tedaviye başladıktan birkaç gün sonra veya dozun azaltılmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antikolinerjik ilaçlarla (diğer antihistaminikler, nöroleptikler, antikolinerjikler, atropinik antispazmotikler, trisiklik antidepresanlar, disopiramid, alkol) birlikte verildiğinde etkilerinin artacağı göz önünde tutulmalıdır. MAO inhibitörleri antihistaminiklerin antikolinerjik etkilerini artırır.