1ilaç

ZYRTEC Oral Damla

UCB

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve 30 kg'ın üzerindeki çocuklarda günde tek doz halinde 10 mg (=20 damla=1 ml); 1-12 yaş arasında ve 30 kg'ın altındaki çocuklarda günde tek doz halinde 5 mg (=10 damla=0.5 ml) alınması önerilir. İlacın alınmasına neden olan semptomlar, gece en rahatsız edici biçimde ortaya çıktığından, ilacın akşam alınması önerilmektedir. Tedavi süresi şikayetlerin şekline, devamına ve seyrine bağlıdır. Damlalar doğrudan alınabileceği gibi, bir miktar sıvı içinde seyreltilerek de alınabilir.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.