1ilaç

SOMATOSTATIN-UCB Flakon

UCB

 

Etken Madde(ler):

Somatostatin

 

Piyasa Şekilleri:

3 mg: 1 flakon ve 1 çözücü ampul, 0.25 mg: 1 flakon ve 1 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu kg başına 3.5 mcg'dır (75 kg'lık bir hasta için 250 mcg). Flakon, uygulamadan hemen önce 1 ampul serum fizyolojikle sulandırılmalı ve 1 dakikadan daha kısa olmayan bir süre içinde i.v. yoldan bolus şeklinde enjekte edilmelidir. Hemen arkasından, 12 saat süreyle, saatte 3.5 mcg hızında sürekli enfüzyon yapılmalıdır (toplam 3 mg). Sürekli enfüzyona, en az 48 saat, en çok 120 saat devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

İntestinal ve pankreas fistüllerinin tedavisinde; sindirim kanalındaki endokrin tümörlerin aşırı miktarda salgı yaptığı durumlarda semptomatik tedavi olarak ve siroza bağlı gastroözofageal varis kanamalarında endikedir.

 

Uyarılar:

Aşırı duyarlık gelişmesi riski yüzünden, somatostatin tedavi tekrarlanmamalıdır. Endoskopiyle saptanmış ve damar rüptürüne bağlı arteriyel kanamalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Somatostatinin gebelerde ve emzirenlerde güvenirliği henüz gösterilmemiştir. Bu yüzden, gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalı, ayrıca pre- ve post-natal dönemlerde hastaya verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

İnfüzyonun başlangıcında görülebilecek bir hipoglisemi durumunu, 2-3 saat sonra insülin salgısının inhibe edilmesine bağlı kan şekerinin yükselmesi izler. Bu yüzden, infüzyon sırasında hastaya şeker verilmemeli ve kan şeker düzeyi belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda, düşük dozda insülin uygulanabilir. Somatostatin, diğer gastrointestinal hormonları da inhibe edebilir. Hızlı yapılan infüzyonlarda, flushing, bulantı, karın ağrısı ve diyare görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Somatostatin, glukoz ya da fruktoz içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır.