1ilaç

FLUOXYTİL Oral Damla

UCB

 

Etken Madde(ler):

Sodyum florür 1.555 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

15 ml'lik polipropilen şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Sudaki flor düzeylerinin 0.7 ppm'den düşük olduğu bölgelerde yaşayan çocuklarda kullanılması önerilir. Her gün uygulanması gereken flor iyonlarının miktarı, çocuğun yaşına ve içme suyundaki flor düzeyine bağlıdır. 6 ay-1 yaş: Sudaki flor düzeyi (ppm) 0-0.25 ise 4 damla. 1-4 yaş: Sudaki flor düzeyi (ppm) 0-0.25 ise 8 damla, 0.25-0.5 ise 4 damla. 4-8 yaş: Sudaki flor düzeyi (ppm) 0-0.25 ise 12 damla, 0.25-0.5 ise 8 damla, 0.5-0.7 ise 4 damla. 8-12 yaş: Sudaki flor düzeyi (ppm) 0-0.25 ise 16 damla, 0.25-0.5 ise 12 damla, 0.5-0.7 ise 8 damla. 12 yaşından büyük: Sudaki flor düzeyi (ppm) 0-0.25 ise 16 damla, 0.25-0.5 ise 12 damla, 0.5-0.7 ise 8 damla. Sudaki flor iyonlarının düzeyi 0.7 ppm'nin üzerindeyse Fluoxytil damla uygulanmaz. Fluoxytil damla, doğrudan dil üzerine uygulanabileceği gibi, suyla veya meyva suyuyla da karıştırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Diş çürümelerinin önlenmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşenlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Flor takviyesi yaparken; içme suyu, sofra tuzu, florürlü diş macunlarında bulunan flor miktarı dikkate alınmalı ve doz aşımından kaçınılmalıdır. İçme suyu 0.6 mg/l'den daha fazla flor içeriyorsa, kullanımı önerilmez. Hamilelikte profilaktik amaçlı kullanımı önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Nadiren, deride hafif döküntüler (eritem, ürtiker) kaydedilmiştir. Bu döküntüler tedavi kesilince hızla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Emilimi azalacağından, süt ve süt ürünleri ile birlikte ve kalsiyum, alüminyum ve magnezyum tuzları içeren antasitlerle birlikte kullanılmamalıdır.