1ilaç

CIRRUS Uzun Salım Film Tablet

UCB

 

Etken Madde(ler):

Psödoefedrin HCl 120 mg, Setirizin 2HCl 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, günde 2 defa birer tablet sabah ve akşam alınır. Tedavi 2-3 haftayı aşmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalardaki doz, normal kişiler için önerilen dozun yarısıdır.

 

 

Endikasyonları:

Nazal konjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi mevsimsel ve perennial alerjik rinitle ilgili semptomların giderilmesinde endikedir. Setirizinin antialerjik özelliklerinin ve psödoefedrinin dekonjestan aktivitesinin birlikte istendiği durumlarda kullanılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine, efedrin veya diğer piperazinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Aşırı hipertansiyonu veya koroner arter hastalığı olan kişilerde MAO inhibitörü kullananlarda, göz içi basıncı yüksek kişilerde veya üriner retansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındakilerde test edilmemiştir.

 

Uyarılar:

Diyabet, hipertroidi, hipertansiyon, taşikardi ve aritmi, böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda ve yaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Sempatomimetik ilaçlar, trisiklik depresanlar ve dijital alan kişilerde kullanıma dikkat edilmelidir. Gebelik sırasında kullanımından kaçınılmaldır. anne sütüne geçtiğinden emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kullanan hastaların %1'inden fazlasında bildirilen yan etkiler; ağız kuruluğu, baş ağrısı, uykusuzluk, uyku hali, asteni, taşikardi, sinirlilik, sersemlik, vertigo ve mide bulantısıdır. Sempatomimetik ilaçlar endişe, anksiyete, gerginlik, huzursuzluk, tremor, zayıflık, solgunluk, solunum güçlüğü, ağrılı idrar yapma, halüsinasyon, konvülsiyon, MSS depresyonu, aritmi ve hipotansiyonla beraber kardiyovasküler kollaps gibi bazı ciddi istenmeyen etkilere sahiptir. Deri reaksiyonları ve anjiyoödem gibi hipersensitivite reaksiyonları da görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Setirizinin başka ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir. MAO inhibitörleri ve beta-adrenerjik blokerler, sempatomimetik aminlerin etkisini artırırlar. Etkileşim olasılığı 15 gün sonraya kadar sürebilir. Metildopa, guanetidin ve rezerpinin antihipertansif etkilerini azaltabilirler. Psödoefedrin, dijitallerle beraber kullanıldığındaektopik pacemaker aktivitesi artabilir. Dijitalize edilen hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. Antasitler, psödoefedrinin absorbsiyonunu artırır, kaolin ise azaltır.