1ilaç

STREPTOMAGMA Tablet

Turgut

 

Etken Madde(ler):

Attapulgit 500 mg, Pektin 45 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Uygun rehidratasyondan sonra, ilk diyare belirtileri görüldüğünde ve her sulu feçesten sonra önerilen doz uygulanmalıdır. 24 saat içerisinde 7 doz aşılmamalıdır. 7 günden uzun süre ile tedavi edilmemelidir. 3 yaşın altındaki çocuklarda doktor önerisi olmadan kullanılmaz. Önerilen doz: İlk belirtiler ve her sulu feçesten önce; yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar 2 tablet, 6-12 yaş arası çocuklar 1 tablet, 3-6 yaş arası çocuklar 1/2 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Akut diyarenin primer tedavi şekli uygun rehidratasyon sağlamaktır. Yetişkinler ve üç yaşın üzerindeki çocuklarda akut diyarenin semptomatik tedavisinde endikedir. Diyarede, bağırsak hareketlerini azaltır, sulu feçesin kıvamını arttırır ve kramplardan rahatlama sağlar.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kanlı dışkı ve ateşle birlikte görülen invasif enfeksiyonlu diyare uzun süreli beIirtiler, santral sinir sistemi veya diğer ciddi bulguların görüldüğü, dehidratasyonun söz konusu olduğu hastalarda kullanılmamalıdır. İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İlacın kullanımı sırasında hasta yakından takip edilmelidir. Tedavinin başlangıcından 24-48 saat içersinde hastada tatminkar bir iyileşme görülmez veya dehidratasyon semptomları görülür ise derhal bir doktora danışılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, hamile ve emzirmekte olanlar ilacı kullanmadan önce doktara danışmalıdırlar.

 

Yan Etkileri:

Aktive edilmiş attapulgit ve pektin genellikle sistemik yan etkilere neden olmaz. Ancak, yüksek dozda alındığında kabızlık veya fekal impaksiyon oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tetrasiklin, digoksin, linkomisin, promazin, psödoefedrin gibi birçok ilacın emilim sürat ve miktarı adsorban maddeler ile birlikte alındıkları takdirde azalabilir veya artabilir. Bu nedenle, eğer mümkünse, adsorban maddelerin alımından sonra 1-3 saat içerisinde diğer ilaçlar alınmamalıdır.