1ilaç

CITOLAP Film Tablet

Tüm-Ekip

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Sitalopram

 

 

Etken Madde(ler):

Sitalopram hidrobromür 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Sitalopram sabah veya akşam, tek bir oral doz (20 mg) olarak uygulanmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte veya aç karınla alınabilir. Tedavinin başlamasını takiben antidepresan etki en az iki haftada etkili olmaya başlar. Hasta 4-6 ay süreyle semptomsuz oluncaya kadar tedavi kesilmemelidir. Sitalopram yavaş yavaş kesilmelidir; dozun 1-2 haftalık periyot boyunca tedrici olarak azaltılması önerilir. Yetişkinler: Önerilen başlangıç dozu günde 20 mg'dır. Hastanın bireysel cevabına göre gerekirse bu doz günde 40 mg'a kadar artırılabilir. Bir günde alınabilecek en yüksek doz 60 mg'dır. Yaşlı hastalar (65 yaşın üzeri): Önerilen başlangıç dozu, normal dozun yarısı kadar, mesela günde 10-20 mg olmalıdır. Hastanın bireysel cevabına bağlı olarak bu doz artırılabilir. Hastada böbrek yetmezliği hafif veya orta derecede ise doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi 20 ml/dak.'dan az olanlarda) hastaların tedavisi için herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği olan hastalar için günde 10 mg'lık bir başlangıç dozu uygulanmalıdır. Bu doz günde 30 mg'ı aşmamalıdır. Bu hastaların tıbbi gözetim altında tutulma gereği vardır.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sitaloprama aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

MAO inhibitörü alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmelidir. MAOI ile tedavi, Sitalopramın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, Sitalopramla tedavi kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir. İlacın güvenlik ve etkinliği çocuklarda saptanmadığından önerilmemektedir. Hamilelik ve laktasyon sırasında güvenilirliği saptanmamıstır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Sitalopram ile tedavi edilmeleri önerilmez. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir. Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. En yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu , bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender vakalarda konvulsiyon ortaya çıkmıştır. Normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitalopram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu) neden olabilir. Sumatriptanın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez. Simetidin Sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz Simetidin ile birlikte kullanıldığında, Sitalopram doz aralığının üst sınırına, dikkatli olunması önerilmektedir. Sitalopram ve EKT'nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.