1ilaç

DEXACOM Göz-Kulak Damlası

Tripharma

 

Etken Madde(ler):

Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hasta göze günde 4-6 defa birer damla uygulanır. Tedavi süresi 14 gündür.

 

 

Endikasyonları:

Göz: Gözün ön segmentinde ortaya çıkan mekanik, kimyasal veya immünolojik orjinli enflamasyonların tedavisinde kullanılır. Bu amaçla, allerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit, herpes-zoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyle oluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbar konjunktiva yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlere bağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşı bezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır. Kulak: Allerjik eksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekli görüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan infektif eksternal otit gibi dış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü, glokom anamnezi, gözün tüm bakteriyel ve viral enfeksiyonları, gözün ve kulağın fungal enfeksiyonları, deksametazona karşı aşırı duyarlılık durumları ve kulak zarı perfore olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlarda olduğu gibi, deksametazon müstahzarı da doktor gözetimi altında kullanılmaya başlanmalı ve devam edilmelidir. Enfeksiyondan korkulan olgularda bir antibiyotik ya da antifungalle takviye yoluna gidilmelidir. Lokal kortikosteroidlerin aşırı kullanımları sistemik yan etkilere neden olabilir. Korneanın incelmesine neden olan hastalıklarda, lokal kortikosteroidlerin kullanımıyla perforasyon oluşabileceği unutulmamalıdır. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı, kullanılması kesin gerekli görüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerden kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Özellikle uzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, görüş alanı ve görüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler katarakt oluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma, batma meydana gelebilir.