1ilaç

ORNİTOP Film Tablet

Toprak

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Ornidazol

 

 

Etken Madde(ler):

Ornidazol

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 20 film tablet
500 mg: 10 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır. Trikomoniasis tedavisi: 5 gün boyunca sabah-akşam 2'şer adet 250 mg film tablettir. Hastanın eşine de aynı doz verilmelidir. Çocuklar için doz 25 mg/kg/gün'dür. Amebiasis tedavisi: Amebik dizanteride 3 gün süreyle akşamları bir defada 6-8 film tablet alınır. Diğer amebiasis türlerinde 5 ila 10 gün sabah akşam 2'şer film tablet alınır. Çocuklar için doz 20-30 mg/kg'dır. Giardiasis tedavisi: Erişkinlerde 5-10 gün süreyle günde toplam 4 film tablet alınır. Çocuklar için doz 25 mg/kg'dır. Anaerobik enfeksiyonların tedavisinde: Tedaviye 500-1000 mg ile başlanır. Semptomlar ortadan kalkıncaya kadar günde 4 eşit doza bölünerek 1000 mg kullanılır. Anaerobik enfeksiyonların profilaksisi: Profilaksiye 2-4 film tabletle başlanır ve operasyondan sonra 12 saatte bir 2 film tabletle 1 ila 5 gün sürdürülür.

 

 

Endikasyonları:

Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlarda; amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlarda, amebiasis'in tüm ekstraintestinal formlarında; Giardiasis (lambliasis); anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlarda (septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları,doğum sonrası septisemi, septik abortus ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilenen endometrit vakalarında) endikedir. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar başta olmak üzere, cerrahi müdahalelerde profilaksi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ornidazol, diğer nitroimidazol türevleri veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında veya emziren annelere gerekli olmadıkça verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Uyku hali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar hafif yan etkiler olarak görülebilir. Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir. Ancak, ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol verküronyum bromürün adale gevşetici etkisini uzatır.