1ilaç

OXXA Şurup

Toprak

 

Etken Maddeler:

Asetil sistein 200 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Solunum yollarındaki mukusun viskozitesini azaltmak amacıyla: 0-2 yaş; sabah-akşam 2.5 ml, 2-7 yaş; sabah-akşam 5 ml, 7 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler; sabah-öğlen-akşam 5 ml kullanılır. Parasetamol antidotu olarak: Aşırı dozda alınmasından sonraki ilk 24 saat içinde ilk doz olarak 140 mg/kg dozunda uygulanır. İdame tedavisi olarak 4 saatte bir 70 mg/kg dozunda 17 doz kullanılır. Uygulamadan sonraki ilk saat içinde kusma olursa, aynı dozun uygulanması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda, bronşik sekresyon bozukluklarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asetil sisteine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gastroduodenal ülser durumlarında, ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyonda belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi/öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüse geçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından gebelerde ve emzirenlerde zorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kusma ve bulantı tipinde gastrointestinal bozukluklar, stomatit ve rinore (burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı, kulak çınlaması, nadiren allerjik deri reaksiyonları oluşturabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Mukomodifikatör bronşikler, atropinik sekresyon kurutucu maddeler ve antitüssiflerle birlikte alınmamalıdır.