1ilaç

NETIRA Göz Damlası

Teka Teknik

 

Etken Maddeler:

Netilmisin sülfat 4.55 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Her bir göze günde 3 defa 1-2 damla damlatılması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Gözde ve ek organlarında netilmisine hassas patojenlerin neden olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaç bileşenlerine ya da diğer bir aminoglikozide karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı büyümesine neden olabilir. Nispeten kısa sürede önemli klinik gelişme bildirilmezse ya da herhangi bir tahriş ya da hassasiyet durumu ortaya çıkarsa, tedavinin kesilmesi ve yeterli terapiye başlanması gerekir. Enjeksiyon amacıyla hazırlanmamıştır. Bu yüzden subkonjunktival veya ön kamaraya enjeksiyonu önerilmemektedir. Çocuklarda ilaç, gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi D'dir. Klinik öncesi denemeler her ne kadar netilmisinin lokal olarak alınmasından sonra yetersiz sistemik emilim nedeniyle ceninle ilgili toksisitenin olmadığını gösterse de, bu ilaç hamilelik sırasında gerçekten ihtiyaç varsa ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır. Aminoglikozitler anne sütüne salgılandığı için emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazen gözde hafif ve geçici tahrişe ya da ödeme, ürtiker kızarıklık ve kaşıntı gibi hassasiyet durumuna yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer nefrotoksik ve ototoksik antibiyotiklerle birlikte topikal veya özellikle intrakaviter uygulandığında bu tür yan etki riski artar. Bazı aminoglikozidlerin nefrotoksisite potansiyelini arttırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksik potansiyeli olan ilaçlardan, sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemide) birlikte kullanılmaları önerilmez. In vitro, bir aminoglikozid beta-laktam bir antibiyotik ile bağlandığında (penisilin veya sefalosporin), karşılıklı ve birbiriyle ilgili bir inaktivasyona neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan hastalar ve böbrekleri normal çalışan bazı hastalarda, bir aminoglikozid ve penisilin benzeri bir antibiyotik iki farklı yoldan verilmiş olsa bile, yarılanma ömründe veya aminoglikozid plazma seviyesinde bir azalma görülmüştür.