1ilaç

DUPHALAC Şurup

Solvay

 

Etken Maddeler:

Laktuloz 670 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

250 ml'lik şişe

 

Kullanım Şekli:

Konstipasyonda ve gaita kıvamının yumuşak olmasının istendiği durumlarda doz: Günlük doz bireysel olarak belirlenmelidir. Erişkinlerde tedaviye günde 15-45 ml ile başlanarak, alınan yanıta göre 15-25 ml'lik dozlarla devam edilmesi önerilir. 7-14 yaş arası çocuklarda tedaviye günde 15 ml ile başlanarak, alınan yanıta göre 10-15 ml'lik dozlarla devam edilmesi önerilir. 1-6 yaş arası çocuklarda, tedaviye günde 5-10 ml ile başlanarak, alınan yanıta göre 5-10 ml'lik dozlarla devam edilmesi önerilir. Bebeklerde ise, başlangıç ve idame dozları günde 5 ml'dir. Belirlenen toplam günlük doz, tercihen bir defada, sabah kahvaltısı sırasında alınmalıdır. Hepatik koma ve prekomada doz: Başlangıç dozu olarak günde 3 defa 30-50 ml ile başlanır. İdame dozu, günde en fazla 2-3 defa yumuşak bir defekasyon sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Laksatif olarak erişkin ve çocuklarda görülen kronik konstipasyonla, gebelikte görülen konstipasyonlarda; barsaktaki defoksifiyan özelliğinden ötürü kronik portal-sistemik ensefalopatide (hepatik prekoma ve koma) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gastrointestinal obstrüksiyon, galaktozemi laktoz intoleransında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Doz dikkatlice ayarlanmalı ve diyareye yol açmayacak biçimde düzenlenmelidir. Laktuloz bir miktar galaktoz da içerdiğinden diyabetliler ve galaktozsuz diyet uygulayanlarda dikkat edilmelidir. Gebeliğin ilk 3 ayında dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Özellikle tedavinin başlangıcında ve yüksek dozlarda şişkinlik hissi, kramp ve karın bölgesinde rahatsızlık, gözlenen en belli başlı yan etkilerdir. Tedavinin ilerlemesi ve dozun azaltılmasıyla kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Laktulozun kolon pH'sını düşürmesi nedeniyle, salınımı kolon pH'sına bağımlı olan ilaçların (5-ASA içeren bazı preparatlar) inaktivasyonuna neden olabilir. Aşırı dozlar durumunda gelişebilecek diyare halinde potasyum eksikliği nedeniyle kardiyak glikozitlerin etkisi artabilir.