1ilaç

STABLON Film Tablet

Servier

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > Trisiklikler ve Benzerleri > Tianeptin

 

 

Etken Madde(ler):

Tianeptin sodyum 12.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 film tablet

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz ana öğünlerle birlikte veya sonrasında alınan 3x1 tablettir. Tedavi süresi en az 3 aydır.

 

 

Endikasyonları:

Nevrotik ve reaksiyonel depresif durumların; somatik, özellikle dijestif şikayetlerle seyreden anksiyo-depresif durumların ve alkol bağımlılarının anksiyo-depresif durumlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

15 yaşın altındaki çocuklarda, MAO inhibitörleri ile kombine kullanımda (MAO inhibitörleri ile tedaviden tianeptine ile tedaviye geçmeden önce 15 gün tedaviye ara verilmelidir. Tianeptine ile tedaviden MAO inhibitörlerine geçişte ise 24 saat ara vermek yeterlidir), hamilelik ve süt emzirme dönemlerinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm depresif durumlar için geçerli olduğu üzere, muhtemel intihar riskine karşı, özellikle tedavinin başlangıcında dikkatli olunmalıdır. Genel anestezi alacak hastalarda, anestezist uyarılmalı ve ilaç 24-48 saat öncesinden kesilmelidir. Diğer tüm psikotroplarda olduğu gibi doz, tedricen azaltılarak tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle taşıt ve makine kullanıcıları, muhtemel uykuya meyil riski nedeniyle uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir ve genellikle hafif olmak üzere; mide ve karın ağrıları, ağız kuruluğu, anoreksi, bulantı, kusma, kabızlık, gaz şikayetleri görülebilir. Uykusuzluk, uykuya meyil, kabus, asteni, taşikardi, ekstrasistol, göğüs ağrısı, baş dönmesi, lipotimi, titreme, sıcak basması, solunum rahatsızlığı, yutma güçlüğü, kas ağrıları, lumbago gibi etkiler de bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhibitörleri ile beraber kullanılmamalıdır (kollaps, hipertansiyon, konvülsiyon, hipertemi riskleri).