1ilaç

MUPHORAN Flakon

Servier

 

Etken Maddeler:

Fotemustin 208 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 4 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Çözelti kullanımından hemen önce hazırlanmalıdır. Enjekte edilecek doz hesaplanır ve %5'lik izotonik glukoz çözelti içerisinde, ışıktan uzak bir yerde 1 saatlik süre içerisinde intravenöz yolla uygulanır. Monokemoterapide hücum tedavisi 1 hafta aralıklarla birbirini izleyen 3 alım, daha sonra 4-5 haftalık tedavi aralığı bırakılır. İdame tedavisi her 3 haftada 1 alım. Pozoloji: 100 mg/m2. Polikemoterapide hücum tedavisinin 3. alımı iptal edilir. Doz 100 mg/m2 de kalır.

 

 

Endikasyonları:

Yayılmış malign melanoma (beyinde lokalize olanlar dahil) ve primer beyin tümörlerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hamilelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Çözelti hazırlanırken gerek deri yoluyla gerekse müköz yolla absorbsiyondan sakınmak gerekir. Çözelti hazırlanırken korunma için maske ve eldiven kullanılması gerekir. Bulaşma durumunda bulaşan kısım derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kontamine olmuş materyeller, güvenlik önlemleri içerisinde atılmalıdır. Çocuklarla ilgili hiçbir etüd yapılmamıştır. En az 4 haftadan beri kemoterapi gören kişilerde bu ilacın kullanılmaması tavsiye edilir (veya 6 haftadan beri nitro-üre grubu ilaç kullananlarda). Platelet (trombosit) sayısı veya granülosit sayısı 100.000/mm3 ve 2.000/mm3 olması halinde fotemustin alımı öngörülür. Her yeni alımdan evvel kan formülü rakamlarına bakılmalı duruma göre doz yeniden ayarlanmalıdır. Hücum tedavisi ile idame tedavisi arasında 8 haftalık bir süre bırakılması tavsiye edilir. İki idame siklusu arasında 3 haftalık bir süre öngörülür. Platelet sayısı ve/veya granülosit sayısı 100.000/mm3 ve 2.000 m olduğu takdirde idame tedavisi öngörülmektedir. Hücum tedavisi esnasında hepatik biyolojik parametrelerin kontrolü tavsiye edilir.

 

Yan Etkileri:

Temel yan etkiler hematolojiktir. Bu toksisite trombopeni (% 40.3) ve lökopeni (% 46.3) ile karakterizedir, ve bu durum hücum tedavisi esnasında ilk alımda 5-6 hafta sonra aniden ortaya çıkabilir. Hematoksisite daha evvel başlanmış ve/veya birlikte kemoterapi uygulamasında daha da artabilir. Enjenksiyonu izleyen 2 saat içerisinde orta derecede kusma ve bulantı (%46.7) görülmekte ve transaminaz alkalin fosfataz ve bilirubin miktarında geri dönüşlü ve orta derecede artış (%29.5) izlenmektedir. Daha seyrek görülen yan etkiler; ateş, enjeksiyon yapılan noktada damar civarında tahriş, diyare, karın ağrısı, üre miktarında geçici yükselme, prürit, sekelsiz ve geçici nörolojik karışıklıklar.