1ilaç

STİLAMİN Ampul

Serono

 

Etken Madde(ler):

Somatostatin

 

Piyasa Şekilleri:

0.25 mg: 1 ampul ve 1 çözücü ampul, 3 mg: 1 ampul ve 1 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Özofagus varislerinden kaynaklanan üst gastrointestinal yoldaki akut kanamalar: Serum fizyolojik çözeltisi içindeki 3.5 mcg/kg/saat somatostatin infüzyon tarzında verilir. Kanama durduktan sonra yeni bir kanamayı önlemek için 48-72 saat süreyle tedaviye devam edilmelidir. Toplam tedavi süresi 120 saati aşmamalıdır. Pankreas ameliyatını izleyen postoperatif komplikasyonların profilaktik tedavisi: Cerrahi müdahalenin başlangıcında uygulanır (250 mcg/saat). Tedaviye 5 gün devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

İntestinal ve pankreas fistüllerinin tedavisinde; sindirim kanalındaki endokrin tümörlerin aşırı miktarda salgı yaptığı durumlarda semptomatik tedavi olarak ve siroza bağlı gastroözofageal varis kanamalarında endikedir.

 

Uyarılar:

Aşırı duyarlık gelişmesi riski yüzünden, somatostatin tedavi tekrarlanmamalıdır. Endoskopiyle saptanmış ve damar rüptürüne bağlı arteriyel kanamalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Somatostatinin gebelerde ve emzirenlerde güvenirliği henüz gösterilmemiştir. Bu yüzden, gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalı, ayrıca pre- ve post-natal dönemlerde hastaya verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

İnfüzyonun başlangıcında görülebilecek bir hipoglisemi durumunu, 2-3 saat sonra insülin salgısının inhibe edilmesine bağlı kan şekerinin yükselmesi izler. Bu yüzden, infüzyon sırasında hastaya şeker verilmemeli ve kan şeker düzeyi belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda, düşük dozda insülin uygulanabilir. Somatostatin, diğer gastrointestinal hormonları da inhibe edebilir. Hızlı yapılan infüzyonlarda, flushing, bulantı, karın ağrısı ve diyare görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Somatostatin, glukoz ya da fruktoz içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır.