1ilaç

SAIZEN click.easy Flakon

Serono

 

Etken Maddeler:

Somatropin (Rekombinant) 8 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 alet yuvası ve 1 steril transfer kanülü ihtiva eden 1 sulandırma aletinde (click.easy) önceden-bir araya toplanmış 5 flakon Saizen 8 mg ürünü ve 1 kartuş bakteriostatik çözücü, 1 silindir çubuğu, 1 alet yuvası ve 1 steril transfer kanülü ihtiva eden 1 sulandırma aletinde (click.easy) önceden-bir araya toplanmış 1 flakon Saizen 8 mg ürünü ve 1 kartuş bakteriostatik çözücü, 1 silindir çubuğu.

 

Kullanım Şekli:

Vücut yüzey alanı yada vücut ağırlığı temel alınarak her hasta için bireysel olarak yatma vakti uygulanır. Endojen büyüme hormonu salınımının yetersiz olduğu büyüme geriliği gösteren hastalarda; subkutan uygulama ile günde 2.1-3.0 IU/m2 (0.7-1.0 mg/m2) vücut alanı yada 0.07-0.10 IU/kg (0.025-0.035 mg/kg) vücut ağırlığı uygulanır. Gonadal disgenezi'den ötürü büyüme geriliği gösteren kızlarda (Turner sendromu); s.c. uygulama ile günde 4.3 IU/m2 (1.4 mg/m2) vücut yüzey alanı veya 0.14 IU/kg (0.045-0.050 mg/kg) vücut ağırlığına göre uygulanır. Uygun yetişkin boya ulaşınca yada epifizler kapanınca tedavi kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Somatropin eksikliğine veya yetersizliğine bağlı büyüme geriliği olan çocukların uzun süreli tedavilerinde kullanılır. Preparat uygulanmadan önce hipofiz fonksiyonları araştırılarak teşhis doğrulanmalıdır. Epifizyal füzyon oluşmadığı sürece somatropin etkisini gösterir. Diğer endikasyonu Turner Sendromu'dur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Koruyucu maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde; aktif malign tümör belirtisi bulunan hastalarda; gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Büyüme hormonu eksikliği ve Turner Sendromu'nun tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman doktorlar tarafından kullanılmalıdır. Büyüme hormonunun karbonhidrat metabolizması üstüne etki ederek diyabetojenik etki yapması nedeniyle, diyabetli hastalarda; hipotiroidi gelişen durumlarda; intrakraniyal bir lezyona sekonder olarak büyüme hormonu eksikliği sebebiyle Büyüme Hormonu tedavisi alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Papil ödemi gelişen hastalarda durum benign intrakraniyal hipertansiyon olabileceğinden uygun görülürse, büyüme hormonu tedavisi sonlandırılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genellikle doza bağlı ve geçici karakterde olan periferik ödem görülebilir. Nadiren çocuklarda enjeksiyon yerinde geçici, lokal deri reaksiyonları görülebilir. Tedavi sırasında antikor oluşumuna ender olarak rastlanır. Titreleri ve bağlanma kapasiteleri çok düşük olan bu antikorlar somatropin uygulamasına karşı vücudun verdiği büyüme cevabını etkilememektedir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Glukokortikoid tedavisiyle birlikte kullanıldığında büyümeyi arttırıcı etkisi inhibe olabilir. ACTH eksikliği de bulunan hastalarda, büyüme üzerindeki inhibitör etkisinden kaçınmak için glukokortikoid dozu dikkatli ayarlanmalıdır.