1ilaç

LUVERIS Flakon

Serono

 

Etken Maddeler:

LH (Lüteinizan hormon) 75 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Luveris ile tedavi, fertilite problemlerinin tedavisinde uzman bir hekim gözetimi altında başlatılmalıdır. Hastanın kendi kendine uygulaması, yanlızca iyi motive edilmiş, yeterince eğitilmiş hastalarda ve uzman önerisine uyulması sayesinde gerçekleşebilir. LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda, Luveris tedavisinin amacı FSH ile beraber, insan korionik gonadotropin (hCG) uygulaması sonrasında, yumurtanın meydana geleceği tek bir olgun Graaf folikülü geliştirmektir. Luveris FSH ile aynı anda günlük enjeksiyon tedavisi olarak verilmelidir. Bu hastalar amenore ve düşük endojen estrojen sekresyonuna sahip olmalarından ötürü tedaviye her zaman başlanabilir. Önerilen doz: 75-150 IU FSH ile günlük 75 IU lutropin alfa (bir flakon Luveris) ile başlanılmasıdır. FSH doz artışı gerekiyorsa, doz ayarlaması tercihen 7-14 gün aralıklarla 37.5 IU-75 IU artışlar ile olmalıdır. Herhangi bir siklusta stimülasyon süresinin 5 haftaya kadar uzatılması kabul edilebilir. Optimum cevap elde edildiği zaman, son Luveris ve FSH enjeksiyonundan 24-48 saat sonra 5000-10000 IU hCG tek enjeksiyon olarak uygulanmalıdır. Hastaya, hCG uygulanmasının yapıldığı gün ve sonraki gün  cinsel birleşmede bulunması tavsiye edilir. Alternatif olarak, intrauterin inseminasyon yapılabilir. Ovulasyon sonrası corpus luteum'un premature yetmezliğine yol açabilen, luteotropik aktiviteli (LH/hCG) maddelerin eksikliğinden ötürü luteal faz desteği düşünülmelidir. Tedaviye aşırı cevap alınırsa, tedavi durdurulmalı ve hCG kesilmelidir. Tedaviye bir sonraki siklusta, bir önceki siklus'tan daha düşük FSH dozunda devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Folikül stimulan hormon (FSH) preparatı ile beraber, ciddi LH ve FSH eksikliği olan kadınlarda foliküler gelişimin stimülasyonu için önerilir. Klinik çalışmalarda, bu hastalar için endojen serum LH seviyesi <1.2 IU/l olarak tanımlanmıştır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gonadotropinlere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık; yumurtalık, rahim veya meme kanseri; hipotalamus ve hipofizin aktif ve tedavi edilmemiş tümörleri; polikistik over hastalığından kaynaklanmayan yumurtalık büyümesi veya kisti ve sebebi bilinmeyen jinekolojik kanamalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlamadan önce, çiftlerin kısırlığı, uygun bir şekilde tayin edilmeli ve gebelik için varsayılan kontrendikasyonlar değerlendirilmelidir. Over yetmezliği, cinsel organların gebeliğe olanak sağlamayacak malformasyonları veya gebeliği engelleyecek durumdaki uterin miyomlarının varlığında kullanılmamalıdır. Ayrıca, hastalar hipotiroidizm, adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemi ve hipofizer veya hipotalamik tümörler bakımından değerlendirilmeli ve uygun spesifik tedavi verilmelidir. Foliküler gelişim için uyarı yapılan hastalar, çoğul foliküler gelişim ve artan estrojen cevabı nedeni ile ovaryen hiperstimülasyon gelişim riski altındadırlar. Ovaryen hiperstimülasyon sendromu (OHSS), rüptüre eğilimli büyük yumurtalık kistleri ile karakterize olan ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Ovülasyonu harekete geçirmek için, hCG uygulaması olmadığında, aşırı over cevabı nadiren belirgin bir hiperstimülasyona yol açar. Bu nedenle, bu gibi durumlarda hCG uygulaması yapılmaması ve hastaya en az 4 gün bariyer metodu uygulaması veya cinsel ilişkiden uzak durması önerilir. Özellikle polikistik overli hastaların stimülasyon tedavisi esnasında ve öncesinde ultrason ile yumurtalık cevabının dikkatli bir şekilde izlenmesi önerilir. Ovülasyon indüksiyonu olan hastalarda, çoğul gebelik ve doğum insidansı, doğal döllenme ile kıyaslandığında artmıştır. Çoğul gebelik ve OHSS riskinin azaltılması için ultrasonla inceleme ve estradiol ölçümler önerilir. Anovülasyon durumunda serum estradiol seviyesi >900 pg/ml (3300 pmol/l) ve 3'den fazla folikülün çapı 14 mm veya daha fazla ise OHSS riski artmıştır. Ürünün, follitropin alfaya karşı yumurtalıkların hassasiyetini arttırdığı gözlenmiştir. LH/FSH'ın insan menopoz gonadotropini ile (hMG) direkt karşılaştırılması yapılmamıştır. Geçmiş veriler ile karşılaştırma yapıldığında, LH/FSH ile elde edilen ovülasyon oranının, hMG ile elde edilene benzer olduğunu düşündürmektedir. Gebelikte kategorisi X'dir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Lutropin alfa, follitropin alfa ile birlikte foliküler gelişimin stimülasyonu için kullanılır. Bu bağlamda, istenmeyen etkileri kullanılan maddelerden birine yüklemek zordur. Klinik çalışmalarda, hafif ve orta şiddette enjeksiyon yeri reaksiyonları rapor edilmiştir. Ovaryen hiperstimülasyon sendromu, LH ile tedavi edilen hastaların %6'dan azında gözlenmiştir. Nadir durumlarda, tromboembolizm, adneksal torsiyon (yumurtalık büyümesinin komplikasyonu olarak), hemoperitonyum'un insan menopoz gonadotropin tedavisi ile bağlantıları olmuştur. Özellikle daha önce tubal hastalık hikayesi olan kadınlarda, ektopik gebelik meydana gelebilir. Yaygın olarak görülen yan etkiler (%1-10); enjeksiyon yeri reaksiyonu, başağrısı, uyku hali, bulantı, karın ağrısı, pelvik ağrı, ovaryen hiperstimülasyon sendromu, ovaryen kist, meme ağrısıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Follitropin alfa dışında diğer tıbbi ürünlerle aynı enjeksiyon içinde karışım olarak kullanılmamalıdır.