1ilaç

CRINONE Vajinal Jel

Serono

 

Etken Maddeler:

Progesteron 8 %

 

Piyasa Şekilleri:

15 aplikatör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Endometriyumda sekretuvar bir transformasyonu indüklemek üzere vajinal yoldan uygulanması ancak endometriyum endojen veya eksojen estrojen ile yeterli ölçüde hazırlanmışsa endikedir. Olağan doz aralığı: Dozaj programında bir menstrüel siklusun veya estrojen sikluslarının 28 gün olduğu ve 1. günün kanamanın veya siklik estrojen tedavisinin ilk günü olduğu kabul edilmektedir. Estrojen replasman uygulamalarında ek tedavi: 28 günlük her bir estrojen tedavisinin son 12 gününde, gün aşırı 1 uygulama (6 uygulama). Olası hormonal dengesizliklerle ilgili bozukluklar: Estrojen verilerek hazırlanmış kadında, tercihen sabahları olmak üzere toplam 6 doza kadar günaşırı uygulanır. İnfertilite tedavisi-ART uygulamasında progesteron takviyesi veya replasmanı: Progesteron eksikliğinden şüphelenilen, normal olarak ovülasyon görülen kadınlarda progesteron takviyesi olarak, dokümante edilen ovulasyondan sonra başlamak üzere günde 1-2 kez uygulanır. Çoğu kadında günde 90 mg ile cevap alınır. Gebelik oluşursa tedavi 12 haftaya kadar devam edebilir. Luteal faz eksikliği gibi bir progesteron eksikliğinden şüphelenilen, normal olarak ovülasyon görülen kadınlarda daha düşük dozlar kullanılabilir. Bir ART rejiminin bir bölümü olarak endometriyal takviye için günde 1-2 kez 90 mg ile uygulamaya başlanır. Bazı kadınlarda günde 2 kez 90 mg gerekli olabilir. Gebelik kesinleşirse, 12 haftaya kadar 90 mg'a devam edilir. Uygulama her gün aynı zamanda yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Estrojen replasman uygulamalarında ek tedavi, premenstrüel sendroma bağlı rahim krampları ve anormal /ağrılı kasılmalar, organik patoloji yokluğunda disfonksiyonel rahim kanaması, estrojen tedavisi görenlerde sekonder amenore, infertilite tedavisi ve progesteron takviyesi veya progesteron replasmanı olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Göğüste veya genital organlarda bilinen veya şüphelenilen malignansi, atlanmış düşük, teşhis edilmemiş rahim kanaması, aktif tromboflebit veya tromboembolik bozukluklar veya hormona bağlı bir tromboflebit veya tromboembolik bozukluklar geçmişi, karaciğer fonksiyon bozukluğu veya karaciğer hastalığında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tromboflebit, retinal tromboz, serebral embolizm ve pulmoner embolizme karşı dikkatli olunmalıdır. Trombotik bozukluklara ilişkin risk faktörü taşıyan hastalar dikkatle gözlenmelidir. Tedavi öncesi ve sırasında periyodik olarak jinekolojik muayeneler yapılmalıdır. Progestojenler sıvı tutulmasına neden olabilecekleri için epilepsi, astım, migren ve kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğu gibi hastalıkları olan kadınların dikkatle gözlem altında tutulması gerekir. Depresyon geçmişi olan hastalar dikkatle gözlenmelidir. Doğal progesteronun karsinojenik ve mutajenik potansiyeli tespit edilmemiştir. Gebe kalmak isteyen kadınlarda gebeliğin ilk aylarında uygulanır. Tekrarlayan düşük veya düşük tehlikesinde endike değildir. Laktasyonda kullanımı önerilmez. Somnolans raporları alınmış olduğu için tehlikeli makina ve/veya motorlu araç kullanacak hastalar, dikkatli olmalıdırlar.

 

Yan Etkileri:

Karın, sırt, eklem, bacak ağrısı veya perineal ağrı; şişkinlik, göğüslerde şişkinlik/hassasiyet, yorgunluk, sıcak basması, laktasyon, su tutulması, konstipasyon, diyare, dispepsi, geğirti, flatulans, mide ağrısı, mide bulantısı, kusma, cinsel arzunun azalması, dismenore, disparoni, sık idrara çıkma, lökore, noktüri, vajinal kaşıntı/ iritasyon, vajinal kanama ve lekelenme, vajinal sekresyonda artma, baş dönmesi, depresyon, ruhsal durumda değişkenlik, başağrısı, uykusuzluk, iritabilite, sinirlilik, somnolans, akne, genital prürit.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer intravajinal preparatlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir. Hastaya intravajinal antifungal bir tedavi uygulanıyorsa oral tedaviye geçilmesi önerilir.