1ilaç

PRİMOLUT-N Tablet

Schering Alman

 

Etken Madde(ler):

Noretisteron 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Disfonksiyonel kanamalarda 10 gün süreyle günde 3x1 tablet, hipoplasia uteride menstrüasyonun 5. gününden başlanarak 8 hafta süreyle 1. ve 2. hafta, günde 2x1 tablet, 3-8. haftalarda günde 2x2 tablet, menstrüasyonun öne alınması ya da ertelenmesinde beklenen menstrüasyondan 3 gün önce başlayarak 10-14 günü geçmemek şartıyla günde 3x1 tablet, endometriyoziste siklusun 5. gününden itibaren 4-6 ay boyunca günde 2x1-2 tablet, nükslerden sakınmak için siklusun 19-26. günleri arasında günde 2-3x1 tablet ve tedavinin devamı için en az 2-3 siklus boyunca siklusun 6. ve 16. günlerinde 10 mg ve 19-26. günlerinde 2x1 tablet uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstrüel sendrom, mastopati, menstrüasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriyozisde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, Dubin-Johnson ve Rotor sendromu, daha önce geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri, önceki gebeliklerde oluşmuş sarılık veya uzun süreli kaşıntı, anemnezde Herpes gestationis, tromboembolik süreçlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Şeker hastaları dikkatle kontrol edilmelidir. Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrojen/progestojen içeren ovülasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu yüzden, özellikle önceden geçirilmiş tromboembolik hastalıklarda veya damar değişiklikleri ile seyir eden ağır diyabette ya da orak hücreli anemide, artan bir tromboemboli risk olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. Benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle kısa bir sürede kendiliğinden geçmeyen, alışılmamış üst batın yakınmalarından hekim haberdar edilmelidir. Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda mutadın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken batıcı ağrılar ve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6 hafta önce ve örneğin kazalardan sonra yatak istirahatinin gerekli olduğu sürede, sarılık, hepatit, sürekli kaşıntı ve önemli tansiyon yükselmeleri durumları ilacın derhal kesilmesi için nedenlerdir. Düşük tehdidi ile gebelikte kullanılmamalıdır. Günlük dozun yaklaşık %0.1'i anne sütüne geçer.

 

Yan Etkileri:

Nadir olgularda bulantı oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Oral antidiyabetiklere veya insüline karşı gereksinim değişebilir.