1ilaç

DOPERGİN Tablet

Schering Alman

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Lizurid

 

 

Etken Madde(ler):

Lizurid hidrojen maleat 0.2 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Endokrinolojik endikasyonlarda, 1. gün akşam 1/2 tablet, 2. gün öğle 1/2 tablet ve akşam 1/2 tablet, 3. gün ve sonrası için sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3x1/2 tablet verilir. Premenstrüel şikayetlerde adet kanamasının 14. gününden akşam yarım tablet ve ertesi günden itibaren sabah ve akşamları yarımşar tablet uygulanır. 6-12 siklus uygulama sonunda tedaviye ara verilmeli ve durum gözden geçirilmelidir. Primer sütten kesmede doğum veya düşükten sonra en geç 24 saat içinde günde 2-3x1 tablet olmak üzere 14 gün sürdürülür. Sekonder sütten kesmede 1. gün akşam 1 tablet, öğle 1 tablet ve akşam 1 tablet verilir. Tedavi, sütün kesilmesinden 4 gün sonraya kadar sürdürülür. Akromegalide endokrinolojik tabloya ait dozaj şeması uygulanır. Parkinsonizm tedavisinde akşam yarım tabletle başlanır ve her hafta, belirgin bir klinik etki görülünceye kadar yarım tablet artırılır. Ortalama günlük doz 0.6-2 mg arasındadır. Bu doz 3-4 eşit kısımda uygulanır. Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalı ve tedaviye akşam başlanmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalara en düşük doz uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Prolaktin inhibitörü ve dopamin parsiyel agonisti olarak kullanılır. Prolaktin inhibitörü olarak: Primer ve sekonder sütten kesme, mastitis; galaktore; postpartal süt konjestiyonunun azaltılması; yüksek prolaktin düzeylerine bağlı amenore ve diğer siklus bozuklukları (örn. sarı cisim yetmezliği); kadında yüksek prolaktin düzeylerine bağlı infertilite ve erkekte libido ve potens bozuklukları (örn. hipofiz tümörü sonucu); yüksek prolaktin düzeylerine bağlı premenstrüel şikayetler (örn. mastodini); akromegali. Dopamin agonisti olarak: M. Parkinson, postensefalitik parkinsonizm, başka nedenli parkinsonizm (ilaçların sebep olduğu form hariç).

 

 

Kontrendikasyonları:

Periferde ve kalpte (koroner yetmezlik) ağır arteriyel dolaşım bozuklukları olan hastalarda endikasyon özenle tartılmalıdır. Psikozlu hastalarda (ve anamnezinde psikoz mevcut hastalarda) tedavinin yarar ve zararları dikkatle değerlendirilerek endikasyon gözden geçirilmelidir, hastalık tablosunun daha da kötüleşmesi ya da semptomların yeniden ortaya çıkması mümkündür.

 

Uyarılar:

Sütten kesmede, süt prodüksiyonunu uyarmamak amacıyla, çocuk emzirilmemeli ve göğüsler boşaltılmamalıdır. Mastitisin erken safhasında, lizurid ile süt yapımını kısıtlamak çoğunlukla yeterlidir ve tedavi kesildikten sonra kadın umumiyetle yeniden emzirmeye devam edebilir. Bakteriyel bir enfeksiyon, sürekli ateş ve abse olduğunda, ek önlemler (antibiyotik tedavisi vs.) gereklidir. Lizurid ile sütten kesilen kadınlarda yüksek tansiyon, sürekli baş ağrısı ve merkezi sinir sistemine yönelik semptomlar ortaya çıktığında, tedavi derhal kesilmelidir. Tedaviye geçmeden önce, hiperprolaktineminin nedeni belirlenmelidir. Özellikle yer işgal eden bir hipofiz adenomun mevcut olup olmadığına dikkat edilmelidir. Görme alanı bozukluklarında veya belirgin genişlemiş bir sella'da, hem cerrahi hem de yalnız ilaç tedavisi uygulanabilir. Prolaktine bağlı infertilite lizurid ile tedavi edilebilir. Bir gebelik oluştuğunda ilaç kesilmelidir. Hipofiz adenomlu (prolaktinoma) kadınlarda bir gebeliğin oluşması halinde tümör büyümesi açısından (şiddetli ve sürekli baş ağrıları ve görme bozuklukları) özenli bir takip gerekir. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan ve bilhassa diyaliz hastaları dopamin agonistlerine karşı özellikle duyarlıdır. Bu nedenle, bu tür hastalarda tedaviye mümkün olan en düşük dozlarla başlanmalı ve doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Ağır karaciğer fonksiyon bozuklukları olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgiler henüz yetersiz olduğundan, dikkatli ve düşük dozda bir tedavi uygulanmalıdır. Ani tansiyon düşüşleri nedeniyle reaksiyon kabiliyeti, araba veya dikkat isteyen bazı makinaların kullanımı için gerekli düzeyin altına düşebilir.

 

Yan Etkileri:

Bilhassa tedavi başlangıcında mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi, terleme ve nadiren kusma görülebilir. Özellikle individual hassasiyeti olan kişilerde ani kan basıncı düşmeleri ve şiddetli kusma nöbetleri gözlenmiştir. Yan etki olarak, hemen hemen sadece parkinson hastalarında; kabus, halüsinasyonlar, paranoid reaksiyonlar ve zihin bulanıklığı ortaya çıkabilir. Yaşlılık ve yaşlılığa bağlı demans (organik beyin psikosendromu), akut enfeksiyonlar, dehidratasyon ve lizurid ile diğer dopaminerjik ilaçların yüksek dozlarda uygulanması bu tip yan etkilerin olasılığını artırır. Bir parkinson hastasında 1.5 yıl süre ile ve çok yüksek dozda uygulandığı bir olguda plörezi gözlenmiştir. Aradaki nedensel bağlantı açıklık kazanmamıştır. Tedavi sırasında solunum zorluğu, sürekli öksürük gibi semptomlar meydana geldiğinde hekim haberdar edilmelidir. Parkinson hastalarında, temel hastalığa yada aynı zamanda alınan başka Parkinson ilaçlarına (bilhassa L-Dopa) bağlı olarak diskineziler ortaya çıkabilmektedir. Arasıra uyku düzensizlikleri, çok seyrek olarak ise deri reaksiyonları ve ödemler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nöroleptikler ve diğer dopamin antagonistleri (örn. haloperidol, sülpirid, metoklopramid, klorpromazin) lizuridin etkisini azaltabilir. Domperidon, sadece lizuridin perifer etkilerini inhibe ettiğinden (santral etkilerini kapsamaz) Parkinson semptomatiği üzerinde etkili değildir. Lizurid ile etkileşimleri şimdiye kadar görülmemiş olmasına rağmen, bir önlem olarak, doğumdan sonra ve lohusalık döneminde başka ergo alkaloidleri (örn. metilergometrin) ile birlikte kullanılmaması önerilir. Hasta önceden antihipertansif ilaçlarla tedavi edildiyse ya da bu tür bir medikasyon yürütülüyorsa, lizurid büyük bir dikkatle kullanılmalıdır.