1ilaç

MIRENA Rahim İçi Sistem  

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

Levonorgestrel 52 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 steril rahim içi sistem içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Rahim boşluğuna yerleştirilir. Memeler de dahil jinekolojik muayene yapılmalı ve gebeliğin olmadığı saptanmalıdır. Uygulamadan 4-12 hafta sonra tekrar muayene edilir. Rahim boşluğuna siklusun ilk 7 günü içinde uygulanır. Sistem ilk trimestr düşüklerini takiben hemen yerleştirilebilir. Doğum sonrası uygulamalar doğumdan 6 hafta sonra yapılmalıdır. Estrojen replesman tedavisi sırasında endometriyumu korumak amacıyla kullanılacaksa, amenoreik kadında herhangi bir zamanda ya da menstrüasyonun ya da çekilme kanamasının son günlerinde uygulanabilir. Sistem 5 yıl sonra çıkarılmalıdır. Aynı metoda devam etmek isteniyorsa aynı seansta yeni bir sistem yerleştirilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Kontrasepsiyon (gebeliğin önlenmesi), idiyopatik menoraji, estrojen replesman tedavisi sırasında endometriyal hiperplaziye karşı korunma.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik veya gebelik şüphesi; mevcut ya da tekrarlayan pelvik enflamatuvar hastalığı; genital enfeksiyon; postpartum endometrit; son 3 ay içinde enfekte düşük; servisit; servikal displazi; rahim ya da serviksin habis tümörleri; nedeni bilinmeyen anormal uterus kanamaları; rahim boşluğunun biçimini bozan fibroidler de dahil olmak üzere konjenital ya da edinilmiş uterus anomalileri; artmış enfeksiyon eğilimine yolaçan durumlar; akut karaciğer hastalıkları veya karaciğer tümörü; içeriğine karşı olabilecek aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Migren, asimetrik görme kaybıyla seyir eden fokal migren ya da geçici beyin iskemisine yönelik başka belirtiler, alışılmışın dışında şiddetli baş ağrısı, sarılık ve belirgin tansiyon yükselmesi, meme kanseri de dahil olmak üzere hormonal bağımlılık gösteren tümör ya da buna ilişkin şüphe, inme ya da miyokard enfarktüsü gibi ağır arteriyal hastalıklardan herhangi biri varsa ya da ilk kez ortaya çıkıyorsa, ancak uzman tavsiyesi ve kontrolü dahilinde kullanılmalı ya da sistem çıkarılmalıdır. Nedeni bilinmeyen kısmi ya da komple görme kaybı, proptoz  ya da diplopi belirtileri, papilla ödemi veya retina damarlarında lezyonlar şeklinde gösterebilen, retina trombozu gibi venöz tromboembolizme yönelik bulgular varsa, derhal uygun tanısal ve terapötik önlemler alınmalıdır. Enfekte endokardit riskine yol açan konjenital kalp hastalığı ya da valvüler kalp hastalığı olan kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük doz levonorgestrel glukoz toleransını etkileyebileceğinden, diyabetik kadınlarda kan şekeri izlenmelidir. Kullanan kadınların %20’sinde zamanla oligomenore ve/veya amenore oluşmaktadır. Tekrarlanan endometrit veya pelvik enfeksiyonunda ya da tedaviye bir kaç gün içinde olumlu yanıt vermeyen akut bir enfeksiyon durumunda çıkarılmalıdır. Uterusun gövdesinin ya da serviksin perforasyonu, yerleştirme esnasında meydana gelebilir. Böyle bir durumda sistemin hemen çıkarılması gerekmektedir. Kontrol muayenelerinde serviksde geri çekme iplikleri görülmüyorsa, ilkin gebelik olasılığı araştırılmalıdır. Kullanan kadınların yaklaşık %12’sinde büyümüş foliküllere rastlanmaktadır. Büyümüş foliküller, genellikle 2-3 ay içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. Bunun gerçekleşmediği olgularda, durumun ultrason vasıtasıyla takip edilmesi ya da diğer tanısal/terapötik önlemlerin alınması önerilir. Cerrahi bir girişim, nadiren gerekebilir.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etki menstrüel kanama düzeninin değişmesidir. Lekelenme, adet kanamasının süresinde uzama ya da kısalma, düzensiz adet kanamaları, oligo/amenore, kanama miktarında artma, sırt ağrısı ve dismenore gibi rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. Görülme sıklığı sırasına göre şu yan etkiler bildirilmiştir. Başağrısı, alt abdominal ağrı, sırt ağrısı, deri yakınmaları, vajinal akıntı, mastalji ve diğer benign meme hastalıkları, vajinit, depresyon ve diğer ruhsal değişiklikler, bulantı ve ödem. Kilo artışı, saç dökülmesi veya yağlanması ve hirsutizm çok az olguda bildirilmiştir. Estrojen preparatları ile birlikte hormon replasman tedavisinde kullanılması sırasında da benzer olgular bildirilmiştir. Estrogen replasman tedavisi ile birlikte kullanıldığı perimenopozal kullanıcılarda tedavinin ilk aylarında lekelenme ve düzensiz kanamalar görülebilir. Metodun yetmezliğindeki gebelik dış gebelik olabilir. Nadiren görülebilecek enflamatuvar pelvik hastalığı ciddi olabilir. Sistem ya da parçaları uterus duvarını delebilir. Bir gebelik varlığı ya da şüphesinde kullanılmamalıdır. Emziren kadınların sütünde düşük miktarlarda levonorgestrol saptanmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Pirimidon, barbitürat, fenitoin, karbamazepin, rifampisin ve oksakarbazepin gibi karaciğer enzim indüksiyonu yapan ilaçlar, hormonal kontraseptiflerin etkisini azaltabilmektedir.