1ilaç

MESIGYNA Enjektör

Schering Alman

 

Etken Madde(ler):

Estradiol valerat 5 mg/ml, Noretisteron enantat 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Mesigyna'ya başlamadan önce jinekolojik bir muayenenin yapılması gerekir. Kullanıma geçmeden önce gebeliğin olmadığı saptanmalıdır. Kullanım esnasında da her 6 ayda bir kontrol tavsiye edilir. İlk intramüsküler enjeksiyon siklusun ilk gününde uygulanır (kanamanın 1. günü). Müteakip enjeksiyonlar siklus durumuna bakılmaksızın 30±3 günlük aralıklarla (asgari 27, azami 33 gün) yapılır. Enjeksiyon aralığı 33 günü aştığında kontrasaptif korunma yetersizdir.

 

 

Endikasyonları:

Gebeliğin önlenmesi.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, ağır karaciğer fonksiyon bozuklukları, önceki gebeliklerde ortaya çıkan sürekli kaşıntı ya da sarılık, Dubin-johnson veya Rotor sendromu, geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri, geçirilmiş ya da mevcut damar tıkanmaları ya da buna eğilimi arttıran durumlar (örn. tromboz eğilimi gösteren pıhtılaşma bozuklukları, bazı kalp hastalıkları), orak hücreli anemi, mevcut ya da tedavi edilmiş meme kanseri veya endometriyum kanseri, damar değişiklikleri gösteren ağır diyabet, yağ metabolizması bozuklukları, Herpes gestationis, gebelikte kötüleşen otosklerozda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hormonal kontraseptif kullanımı sonucu tromboemboli risk artışı gözardı edilmemelidir. Relatif arteriyel tromboz riski (örn. apopleksi, enfarktüs), aşırı sigara tüketimi, ilerlemiş yaş ve kombine hormonal kontraseptif kullanımı birarada bulunduğunda artmaktadır. Benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer değişiklikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle, kendiliğinden geçmeyen alışılmamış üst batın yakınmalarında hekim haberdar edilmelidir. Diabetes mellitus, diyabet eğilimi, yüksek tansiyon, varisler, flebit hikayesi, otoskleroz, multipl skleroz, epilepsi, porfiri, tetani, korea minör durumlarında kesinlikle doktora danışılmalıdır. Laktasyonu (süt verme) baskılayıcı etkisi yoktur. Emzirilen bebekler üzerinde olumsuz bir etki görülmemiştir. Ancak düşük steroid miktarlarının ana sütüne geçme olasılığı vardır. Bu bakımdan yeni doğan çocuklarda bilirubin yıkımının ilk hafta boyunca olumsuz etkilenmesi teorik olarak mümkündür. Yeni doğanlarda ağır ya da persistan sarılık durumunda tedavi boyunca emzirmeye ara verilmesi gerekir.

 

Yan Etkileri:

Nadir olgularda baş ağrısı, mide şikayetleri, bulantı, göğüslerde gerginlik hissi, vücut ağırlığının ve libidonun etkilenmesi ya da depresif durumlar ortaya çıkabilir. Kanama düzensizlikleri ve amenore çok nadir meydana gelmektedir. Kendiliğinden geçmeyen persistan yada tekrarlayıcı ağır kanama düzensizliklerinde tedavinin, organik bir sebebin araştırılması amacıyla kesilmesi gerekir. Yatkın kadınlarda uzun süreli kullanımda güneş ışığında artan kloazma ortaya çıkabilir. Bu duruma yatkın olan kadınlar aşırı güneşten kaçınılmalıdır. Ender olgularda kontakt lenslerine karşı tahammülsüzlük bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aynı zamanda düzenli olarak alınan başka ilaçlar (örneğin, barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler, rifampisin, ampisilin), etkisini azaltabilirler. Oral antidiyabetiklere ve insüline gereksinim değişebilir.