1ilaç

CYCLO-PROGYNOVA Draje

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

Estradiol valerat 2 mg, Estradiol valerat 2 mg, Norgestrel 0.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

11 beyaz (Estradiol valerat 2 mg), 10 kahverengi (Estradiol valerat 2 mg+Norgestrel 0.5 mg) renkli toplam 21 draje içeren takvimli ve çevrimli ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Adet kanamasının beşinci gününden başlayarak 21 gün süreyle her gün bir draje uygulanır. Önce beyaz, sonra açık kahverengi drajeler alınır. Daha sonra 7 günlük bir aradan sonra ikinci ambalaja başlanır. Drajeler her gün aynı saatte alınmalı, eğer bir draje zamınında alınmamışsa, izleyen 12 saat içinde alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Perimenopoz sendromu, primer ve sekonder amenore, siklus tempo bozuklukları, karsinomatöz olmayan hastalıklar nedeniyle yapılan ovarektomi ya da ışın kastrasyonundan sonraki hormonal eksiklik belirtilerinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, önceki gebeliklerde ortaya çıkan sarılık ya da sürekli kaşıntı, Dubin Johnson ve Rotor sendromları, geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri, mevcut ya da geçirilmiş tromboembolik süreçler (örn. enfarktüs, apopleksi), orak hücreli anemi, uterus ya da memenin hormonal bağımlı tümörleri ya da bu tür tümör şüphesi, endometriosis, damar değişiklikleri ile birlikte ağır diyabet, yağ metabolizması bozuklukları, anamnezde Herpes gestationis, önceki gebeliklerde şiddetlenen otosklerozda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebelikten korunmak için kullanılmaz. Gerektiğinde kontrasepsiyon için, Knaus-Ogino'ya göre takvim metodu ya da temperatür metodu dışında hormonal olmayan yöntemler uygulanmalıdır. Tedavi sürecinde 28 günlük düzenli aralarla kanamalar olmazsa,diğer korunma yöntemlerine rağmen bir gebeliğin söz konusu olabileceği düşünülmelidir. Bu gibi durumlarda tedaviye, kesin teşhise kadar ara verilir. Alınnaya başlandıktan sonra 3 hafta içerisinde sıra dışı bir kanamanın meydana gelmesi halinde hekime başvurulmalı ve o zamana kadar ilacın alınmasına izin verilmemelidir. Tedaviye başlamadan önce prolaktin salgılayan bir hipofiz tümörün bulunmadığı kesinlik kazanmalıdır, zira günümüzde makroadenomaların nispeten yüksek estrogen dozların etkisi altında büyüyüp büyümedikleri bilinmemektedir. Venöz trombo emboli riski yaşla birlikte artmaktadır. Venöz trombo emboli'de varikoz venlerin olan rolü ile ilgili bir görüş bulunmamaktadır. Venzö trombo emboli riski uzun süreli immobilizasyon, travma sonrası cerrahi girişim ya da majör travma ile geçici olarak artabilir. Olayın durumuna ve immobilizasyonunun süresine bağlı olarak HRT uygulamasına geçici olarak ara verilebilir. Diyabet, hipertansiyon, varis, otoskleroz, multipl skleroz, epilepsi, porfiri, tetani ve Chorea minor gibi hastalık hallerinde hekim haberdar edilmelidir. Bütün bu durumlarda ve daha önceden geçirilmiş flebitlerde dikkatli bir tetkik gerekir. HRT (Hormon Replasman Tedavisi) uygulanan kadınlarda, düzenli meme muayeneleri ve gerekli görüldüğünde de mamografi yapılmalıdır. Memede bilinen nodüler veya fibrokistik meme hastalığı öyküsü varlığında memelerin durumu yakında izlenmelidir. Nadir olgularda iyi huylu, ileriderecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek habis karaciğer değişiklikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle kısa bir sürede kendiliğinden geçmeyen, alışılmamış üst batın yakınmalarında dikkatli olunmalıdır. Estrojenlerin klimakteriyumda uzun süre tek başına uygulanması ile, endometriyum karsinomu sıklığının artabileceğine değin şüpheler ortaya atılmıştır. Sadece estrojenlerle yürütülen bir tedavide, endometriyum hiperplazisine karşı önlem alınmalıdır. Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örneğin; görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örneğin; bacaklarda mutadın dışında ağrılar ve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6 hafta önce, yatak istirahatinin gerekli olduğu sürece (örn. kazalardan sonra), bir sarılığın ya da hepatitin ortaya çıkması, tüm vücudu kapsayan kaşıntı, epileptik nöbetlerde sıklaşma, belirgin tansiyon yükselmesi, gebelikte derhal ilaç kesilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Nadir olgularda; anksiyete, kardiyak semptomlar, göğüslerde gerginlik hissi, dispepsi, mide şikayetleri, deri döküntüleri, bulantı ve baş ağrıları, iştah artışı, vücut ağırlığının ve libidonun etkilenmesi ve ara kanamaları ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aynı zamanda düzenli olarak alınan başka ilaçlar (örneğin; barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler, rifampisin, ampisilin), etkisini azaltabilirler. Oral antidiyabetiklere ve insüline gereksinim değişebilir.