1ilaç

CLIMEN Draje

Schering Alman

 

Etken Maddeler:

Estradiol 17-valerat 2 mg, Estradiol 17-valerat 2 mg, Siproteron asetat 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

11 beyaz (Estradiol 17-valerat 2 mg), 10 pembe (Estradiol 17-valerat 2 mg+Siproteronasetat 1 mg) renkli toplam 21 draje içeren takvimli ve çevrimli ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Draje alımı start ibaresinin yazıldığı gözden başlayarak ok yönünde devam eder. Günlük doz 1 drajedir. Önce beyaz drajeler daha sonra pembe drajeler çiğnenmeden bir miktar sıvıyla yutulur. Uygulamaya siklusun 5. gününden başlanmalıdır. 21 drajeyi kullandıktan sonra 7 gün ara verilir. Verilen arada, son drajenin alımından yaklaşık 2-4 gün sonra adet kanamasına benzeyen bir kanama meydana gelir. Verilen bu 7 günlük aradan sonra yeni bir Climen ambalajına başlanır.

 

 

Endikasyonları:

Klimakterik şikayetlerde hormonal replasman tedavisi, deri ve ürogenital traktüsün involusyonunda, klimakteryumda depresif ruh halleri, karsinomatöz olmayan hastalıklar nedeniyle yapılan ovarektomi sonrası eksiklik belirtileri; postmenopozal osteoporozun önlenmesi; primer ve sekonder amenore (bir gebeliğin olmadığı kesinleştikten sonra) ve diğer siklus düzensizliklerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, süt verme dönemi, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, önceki gebeliklerde ortaya çıkan sarılık ya da sürekli kaşıntı, geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri; rahim, over ya da meme tümörleri veya şüphesi, endometriozis, mevcut ya da geçirilmiş tromboembolik süreçler, damar değişiklikleri gösteren ağır diyabet, orak hücreli anemi, yağ metabolizması bozuklukları, anamnezde Herpes gestations, önceki gebeliklerde şiddetlenen otoskleroz durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Bu kombinasyon gebelikte korunmak için kullanılmaz. Gerektiğinde, kontrasepsiyon için Knaus-Ogino'ya göre takvim yöntemi ya da temperatür yöntemi dışında hormonal olmayan yöntemler uygulanmalıdır. Sekonder amenore tedavisine başlamadan önce ayrıca prolaktin salgılayan bir hipofiz tümörün bulunmadığı kesinlik kazanmalıdır. Zira günümüzde makroadenomaların, uzun vadede nispeten yüksek estrojen dozların etkisi altında büyüyüp büyümedikleri bilinmemektedir. Estrojen içeren müztahzarlarla tedavinin yararı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Estrojenlerin klimakteryumda yüksek dozlarda ve uzun süre tek başına uygulanması, endometriyum hiperplazisine ve bu meyanda artan bir endometriyum karsinomu insidansına neden olabilir. Böyle bir riske karşı en iyi önlem, estradiol/siproteron kombinasyonu içeren müstahzar tedavisinde olduğu gibi, ek olarak bir gestagenin verilmesidir. Gestagen eklenmesiyle endometriyumun transformasyonu ve dolayısıyla bir gerileme kanaması sağlanır. Diyabet, hipertoni, varis, otoskleroz, multipl skleroz, epilepsi, porfiri, tetani ve Chorea minor gibi hastalıklarda ve daha önceden geçirilmiş flebitlerde dikkatli bir gözlem gerekmektedir. Bu kombinasyona benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara neden olabilecek habis karaciğer değişiklikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle, alışılmamış üst batın yakınmalarında ve bunlar kendiliğinden kısa bir sürede geçmiyorsa durum değerlendirilmeli ve gerekiyorsa estradiol/siproteron kombinasyonu tedavisi durdurulmalıdır. Migren türünde baş ağrılarının ilk defa ortaya çıkması ya da alışılmamış şiddette sık sık baş ağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda mutadın dışında ağrılar ve nedeni bilinmeyen öksürük), göğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6 hafta önce, yatak istirahatinin gerekli olduğu sürece (örn. kazalardan sonra), bir sarılığın ya da hepatitin ortaya çıkması, tüm vücudu kapsayan kaşıntı, epileptik nöbetlerde sıklaşma, şiddetli tansiyon yükselmesi ve gebelik durumlarında estradiol/siproteron kombinasyonu tedavisi hemen durdurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadiren göğüslerde gerginlik hissi, ara kanamalar, mide yakınmaları, bulantı, vücut ağırlığının ve libidonunun etkilenmesi görülebilir. Tek tük olgularda ödem, baş ağrıları ve dehpresif ruh hali ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aynı zamanda düzenli olarak alınan barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler, rifampisin ve ampisilin bu kombinasyonun etkisini azaltabilirler. Oral andidiyabetiklere ve insüline gereksinim değişebilir.