1ilaç

SPALT Tablet

Santa Farma

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 450 mg, Benzil mandelat 50 mg, Kafein 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde ortalama günlük doz 2-3x1-2 tablettir. Bir defalık doz 2 tableti; günlük doz 6 tableti geçmemelidir. 6-10 yaş çocuklarda: 2-3x1/2 tablet. 11-12 yaş çocuklarda: 2-3x1 tablet.

 

 

Endikasyonları:

Baş, diş, kas, eklem ağrıları ve aybaşı rahatsızlıklarında; grip ve ateşli hastalıklardan meydana gelen ağrı ve ateşin giderilmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Duyarlılık belirtisi görülen hastalarda ilaç hemen kesilmeli ve tekrar kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

39.5 °C'den yüksek ve 3 günden fazla süren ateşli durumlarda dikkatli olunmalıdır. Kansızlık, kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Aşırı duyarlı olanlarda cilt döküntüsü ve nadir olarak larinks ödemi, anjiyoödem ve anafilaksi gibi belirtiler görülebilir. Seyrek de olsa hematolojik yan etkileri rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte fenotiyazin kullanan ve antipiretik tedavi gören hastalarda ciddi hipotermi olabileceği hatırda tutulmalıdır. Yüksek dozda uzun süre kullanılmasının kümarin ve indandoin türevi antikoagülanların etkisini hafif artırdığı bildirilmişse de raporlar çelişkilidir.