1ilaç

DIGIMERCK Tablet

Santa Farma

 

Etken Maddeler:

Dijitoksin 0.1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

40 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yavaş dijitalizasyon: 4 gün süre ile günde 2x2 (0.2 mg) tablet veya günde 3x1 (0.1 mg) tablet total dijitalizasyon dozu (0.8-1.8 mg) tamamlanıncaya kadar, çoğunlukla 3 gün verilmekle sağlanır. Hızlı dijitalizasyon: Önce 6 tablet (0.6 mg) sonra 4-6 saat ara ile önce 4 tablet (0.4 mg) sonra 2 (0.2) tablet veya 3-4 saat ara ile 2x5 tablet (0.5 mg) verilerek yapılır. Çocuklarda: 1 yaşına kadar: 0.035-0.045 mg/kg, 1-2 yaş: 0.04 mg/kg, 2 yaştan sonra: 0.02-0.03 mg/kg dozlarında en az 3-4'e bölünerek 6 saat veya daha uzun aralıklarla verilmelidir. İdame dozu yaşa bakmaksızın total dijitalizasyon dozunun 1/10'u kadardır.

 

 

Endikasyonları:

Kalp yetmezliği, atriyal flatter, atriyal fibrilasyon ve supraventriküler taşikardilerin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hiperkalsemi, hipopotasemi, ağır bradikardi, 2. ve 3. derece kalp blokları, Wolff-Parkinson-White sendromu, kronik akciğer hastalıkları, ventriküler taşikardi ve kardiyo versiyonda kontrendikedir. Uyarı iletim bozukluğu ve aynı anda i.v. kalsiyum tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Dijitalin entoksikasyonunda tedavi bırakılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, kusma, iştahsızlık, görme bozukluğu, fotofobi, halüsinasyon, depresyon, uyuşukluk, aritmi ve kalp yetmezliği gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diüretiklerle sürekli tedavi, fazla miktar laksatif kullanımı, amfoterisin B ve glukokortikoidlerle birlikte kullanılmamalıdır. i.v. kalsiyum tuzları toksisitesini arttırır. Kolestiramin veya aktif kömürün aynı anda kullanımı rezorbsiyonu azaltır. Fenilbutazon, fenobarbital, fenitoin, rifampisin ve spirinolakton da etkisini azaltır. Rezerpin ve kinidinin dijitoksinle aynı anda verilmesinde dikkatli olunmalıdır.