1ilaç

CONCOR Lak Tablet

Santa Farma

 

Etken Maddeler:

Bisoprolol fumarat

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 30 lak tablet, 5 mg: 30 lak tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günde 1 adet 5 mg veya 10 mg Concor tablet kullanılır. Tedavinin başlangıcında ve hastalığın hafif formlarında vakaların çoğunda günde 1 adet 5 mg tablet yeterlidir. Gerekirse bu doz günde 2 adet 5 mg. Veya 1 adet 10 mg tablete yükseltilebilir. Çok az sayıda vakada 20 mg'a (günde 2 adet 10 mg tablet) varan doz artışı gerekebilir. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır. Concor'un sabah aç karnına veya kahvaltı ile alınması tavsiye edilir. Hafif veya orta şiddette hepatik veya renal yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması genellikle gerekmez. Son dönem böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi <20 ml/dk) veya ağır hepatik yetmezliği olan hastalarda günlük 10 mg Concor dozu aşılmamalıdır. doz ayarlanması vakanın özellikleri, nabız hızı ve tedavinin etkiliği gözönüne alınarak yapılmalıdır.Tedavinin süresi: Concor tedavisi genel olarak uzun süreli bir tedavidir. Concor ile tedavi aniden kesilmemeli, ancak doz azaltılarak kesme esas alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), koroner kalp hastalığı (Angina pectoris).

 

 

Kontrendikasyonları:

Tedavi edilmemiş miyokard yetmezliği (dekompanse kalp yetmezliği), yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, şok, atrioventriküler ileti bozuklukları (II. ve III. derece AV blok), hasta sinüs sendromu, sinoatrial düğüm ve atrium arasında ileti bozukluğu (sinoatrial blok), tedaviye başlama öncesi çok yavaş nabız (dakikada 50 vurudan daha az bradikardi), çok düşük kan basıncı (hipotansiyon) bronşial astım ve ilerlemiş dönemlerdeki periferal dolaşım bozuklukları vakalarında kullanılmamalıdır. Adrenal tümör (feokromositoma) vakalarında, Ilaç ancak a-blokajından sonra verilebilir gebelik sırasında, emzirme ve çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Hayvan deneylerinde fertiliteye veya yavrulara bir zarar vermediği gösterilmiştir.Not: Kan glikozdüzeyleri sık sık iniş çıkış gösteren diyabetik hastalada, uzun süreli açlık dönemlerinde ve asidozlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Ilacın antihipertansif etkisine bağlı olarak, ilaca karşı reaksiyon sonucu; araç veya makine kullanma yeteneği kişiden kişiye farklı olarak azalabilir. Bu, özellikle tedavinin başlangıcında, ilaç değiştirilmesinde ve alkol ile etkileşimde karşılaşılan bir durumdur. Spesifik araştırmalar ilacın doğrudan ters bir etki meydana getirmediğini ortaya koymaktadır. Eğer istisnai bir durumda Ilaç gebelik sırasında kullanılmışsa yenidoğanda muhtemel bradikardi, hipotansiyon ve hipoglisemi oluşma olasılığından dolayı, beklenen doğum tarihinden 72 saat önce tedavi kesilmelidir. Eğer bu mümkün değilse doğum sonrası yenidoğan ilk 48-72 saat dikkatle izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Özellikle tedavinin başlangıcında yorgunluk, baş dönmesi, hafif baş ağrısı, terleme, uyku bozuklukları, canlı rüyalar ve depresif ruh hali görülebilir. Bu semptomlar genellikel hafif şiddettedir ve çoğunlukla tedavi başlangıcından sonraki ilk 1-2 hafta içinde kaybolur. Nadir vakalarda gastrointestinal bozukluklar (diyore, konstipasyon, bulantı, karın ağrısı) ve cilt reaksiyonları (örn: eritem, pruritis) olabilir. Seyrek olarak kan basıncında belirgin bir düşme, nabızdayavaşlama veya AV iletide bir bozulma gözlenmiştir. Tedavi bazen kol ve bacaklarda sızlama, üşüme hıssine ve nadir olarak kas güçsüzlüğü, kas krampları ve göz yaşında azalmaya yol açabilir (eğer kontaklensler kullanılmaktaysa göz önüne alınmalıdır). Tedavi başlangıcında claudication intermittent ve Raynaud fenomeninden yakınan hastaların şikayetleri şiddetlenebilir ve miyokardial yetmezlik ağırlaşabilir. Nadir vakalarda hava yolları direncinde artma olabilir (bronkospastik reaksiyonlara eğilim gösteren hastalarda solunumda zorlama, örneğin asthmoid bronchitis). Diabetes mellitus'u olan yaşlı hastalarda glikoz toleransı bozulabilir. Düşük kan glikoz seviyesinin belirtileri (örn: artış kalp hızı) maskelenebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ilaç birlikte kullanılan diğer antihipertansif ilaçların etkilerini artırabilir. Tedavide, Ilaç ile rezerpin, a-metildopa, klonidin veya guanfasinin birlikte kullanılması, kalp hızında belirgin bir azalmaya neden olabilir. Klonidin ile birlikte kullanımda, ilacın kesilmesi üzerinden bir kaç gün geçmeden klonidin tedavisi kesilmemelidir. Nifedipinin birlikte kullanılması, Ilacın antihipertansif etkisini artırabilir. Ilaç ile birlikte verapamil  veya diltiazem tipi kalsiyum antagonistlerini veya antiaritmik ajanların kullanılması hipotansiyon, bradikardi ve diğer aritmilere yol açabileceği için hastanın dikkatle izlenmesi gerekir. Bu nedenle kalsiyum antagonistlerinin ve antiaritmik ajanların intravenöz kullanımları, Ilaç ile tedavi sırasında tavsiye edilmez. Ilaç ve rifampsinin birlikte kullanımı Ilacın yarı ömrünü bir mikar azaltsa da genellikle dozunartırılması gerekmez. Ilaç ile birlikte insülin veya oral antidiyabetik kullanımı, bu ikinci ilaçların etkilerini artırabilir. Hipoglisemi semptomları (özellikel taşikardi) maskelenir veya hafif görülebilir. Kan glikoz düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir. Anestezi altında kalp debisi bozulabileceği için hasta Ilaç ile tedavi ediliyorsa, cerrahi girişim öncesi anestezisit uyarılmalıdır.