1ilaç

CARNITENE Çiğneme Tableti

Santa Farma

 

Etken Madde(ler):

L-Karnitin 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

10 çiğneme tableti içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra çiğnenen, erişkinlerde 2-3x1 tablet ve çocuklarda 50-100 mg/kg'dır. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda günde 1 tablet kullanılır. Tedaviye düşük dozlardan başlanmalı ve toleransa göre arttırılmalıdır. Tedavi süresi hastalık durumuna göre 1-12 aydır. Bazı hastalarda ömür boyu devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Primer karnitin yetmezliği, yağ depolanmasına bağlı miyopati ve hemodiyaliz uygulanan hastalarda görülen karnitin yetersizliğinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın terkibindeki maddelerden birine aşırı hassasiyet gösterenlerde kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan kimyası, plazma ve idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır. Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon böbrekler yoluyla gerçekleştirilmediğinden, ana metabolitlerin (Trimetilamin [TMA] ve Trimetilamin-N-oksit [TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonların yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Gebelerde sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. İnsan sütünün bileşiminde bulunduğundan emzirenlerde araştırma yapılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Ağızdan uzun süre L-Karnitin verilmesi esnasında bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif geçici mide bağırsak şikayetleri ve yüksek doz verilenlerde vücut kokusu (balık) bildirilmiştir. Bu şikayetler genellikle ilacın bölünerek yemek esnasında veya yemekten sonra alınması ve/veya dozun azaltılması ile hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir. Gerek oral gerekse intravenöz levokarnitin alan (daha önce nöbet hikayesi olan veya olmayan) hastalarda nöbet ortaya çıkabileceği, daha önce mevcut nöbet hikayesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde artma görülebileceği rapor edilmiştir.