1ilaç

DOLPHİN Film Tablet

Sanovel

 

Etken Madde(ler):

Diflunisal 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 film tablet, 10 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günde 3-4 kez gargara yaparak uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Non-steroid analjezik ve antienflamatuvar etkilidir. Hafif ve orta şiddette ağrılarla (diş, çene ve KBB ameliyatları dahil tüm ameliyatlar sonrası ağrılar, kas-kemik zedelenme ve burkulmaları dahil ortopedik ağrılar, neoplazilere bağlı ağrılar, doğum sonrası ağrıları, dismenore -adet sancıları-, çeşitli nedenlere bağlı baş ağrıları, diş ağrıları, nevralji vb.), osteoartrit ve romatoid artritin akut veya uzun süreli semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Diflunisale karşı aşırı duyarlılık durumlarında, aspirin ve diğer non-steroid antienflamatuvar ilaçların akut astmatik atak, ürtiker veya rinite yol açtığı hastalarda, aktif peptik ülserli ve gastrointestinal kanamalı hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diflunisalin trombosit fonksiyonu ve kanama süresi üzerindeki etkisi aspirinden daha az olmasına rağmen, yüksek dozlarda trombosit fonksiyonunu inhibe edeceği düşünülerek, istenmeyen etkilerin görülebileceği hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Non-steroidal antienflamatuvar ilaçların kullanımına bağlı olarak istenmeyen oftalmolojik etkiler bildirilmiştir. Bu nedenle diflunisalle tedavi sırasında bu tip şikayetleri olan hastalarda oftalmolojik muayeneler yapılmalıdır. Diflunisal başlıca böbrekler yoluyla elimine edildiği için renal fonksiyon bozukluğu olan kişilerde dikkatle kullanılmalı, daha düşük dozlar uygulanmalıdır. Diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi diflunisal yetersiz kardiyak fonksiyonu, hipotansiyon veya sıvı retansiyonuna yol açan diğer durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte güvenliği henüz bilinmemektedir. Diflunisal anne sütüne plazma konsantrasyonunun %2-7'si oranında geçer. anne sütüyle beslenen çocuklarda ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerden dolayı ilaç veya emzirme kesilmelidir. İlacın bebeklerde ve çocuklarda kullanımına dair etki ve güvenliği hakkında kesin veriler yoktur.

 

Yan Etkileri:

Çok iyi tolere edilmesine rağmen seyrek olarak dispepsi, bulantı, kusma, vertigo, uyuşukluk, pruritus ve ciltte kızarıklıklar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Varfarin, asenokumarol ve fenprokumonla aynı zamanda kullanılması protrombin süresinin uzamasına neden olur. Diflunisal, kumarinleri protein bağlanma bölgelerinden rekabet halinde uzaklaştırır. Uygulama sırasında birkaç gün süreyle protrombin süresi gözlenir ve oral antikoagülanların dozajı gerektiği gibi ayarlanır. Diflunisal ve hidroklorotiyazidin beraber kullanımı hidroklorotiyazidin plazma düzeylerinde belirgin bir artışa yol açar. Diflunisal, hidroklorotiyazid ve furosemidin hiperüremik etkilerini azaltır.