1ilaç

VODELAX Film Tablet

Sanovel

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Sitalopram

 

 

Etken Madde(ler):

Sitalopram hidrobromür

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 28 film tablet
20 mg: 56 film tablet
40 mg: 28 film tablet
40 mg: 56 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günde tek doz olarak, aç veya tok karna herhangi bir saatte alınır. Depresyon tedavisi 20 mg sitalopram, günde bir defa, oral yolla uygulanır. Hasta cevabına ve depresyonun ciddiyetine bağlı olarak uygulanabilecek maksimum günlük doz 60 mg'dır. Antidepresif etki genellikle 2-4 haftada yerleşir. Potansiyel relapslara karşı yeterli idame sağlamak için en az 6 aylık veya daha uzun süreli tedavi gerekir. Rekürant depresyonu (unipolar) olan hastalarda, yeni atakların önlenmesi için, idame tedavisi birkaç yıl sürdürülmelidir. Panik bozukluk: Dozun günde 20 mg'a yükseltilmesinden önce, ilk hafta günde 10 mg tek oral doz önerilir. Hasta cevabına göre doz günde maksimum 60 mg'a kadar yükseltilebilir. Sitalopramın panik bozukluk tedavisinde maksimum etkinliği yaklaşık 3 ay içinde sağlanır ve tedaviye devam edildiği sürece bu cevap muhafaza edilir. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): Günlük başlangıç dozu 20 mg'dır. Klinik değerlendirme sonrası gerekli görülmesi halinde günlük doz 20'şer mg'lık bölümler halinde artırılarak 60 mg'a yükseltilebilir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde etki 2-4 haftada başlayıp, iyileşme zaman içinde görülür. Yaşlılarda kullanım: Önerilen günlük doz 20 mg'dır. Hastanın bireysel cevabına göre doz en fazla 40 mg'a kadar çıkarılabilir. Çocuklarda sitalopramın kullanımının emniyeti ve etkinliği kanıtlanmamış  olduğu için kullanılması önerilmez. Şiddetli renal yetmezlik (kreatin klirensi <20 ml/dak) durumunda kullanılmasıyla ilgili bilgi mevcut değildir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sitaloprama aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

MAO inhibitörü alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmelidir. MAOI ile tedavi, Sitalopramın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, Sitalopramla tedavi kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir. İlacın güvenlik ve etkinliği çocuklarda saptanmadığından önerilmemektedir. Hamilelik ve laktasyon sırasında güvenilirliği saptanmamıstır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Sitalopram ile tedavi edilmeleri önerilmez. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir. Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. En yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu , bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender vakalarda konvulsiyon ortaya çıkmıştır. Normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitalopram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu) neden olabilir. Sumatriptanın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez. Simetidin Sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz Simetidin ile birlikte kullanıldığında, Sitalopram doz aralığının üst sınırına, dikkatli olunması önerilmektedir. Sitalopram ve EKT'nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.