1ilaç

THYMOGLOBULINE Flakon

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

ATG (tavşan kaynaklı anti-human timosit globulin) 25 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İlk infüzyondan yaklaşık 1 saat önce intravenöz antihistaminik uygulanmalıdır. Thymoglobuline izotonik NaCl veya dekstroz solusyonuyla (genellikle her bir flakon için 50 ml) seyreltildikten sonra uygulanmalıdır. Bu koşullara uyarak derin yüksek debili bir vene i.v. uygulanmalıdır. Steroid tedavisiyle birlikte kullanılmalıdır, 4 saatten daha az süreli, hızlı infüzyonlar yapılmamalıdır. Rejeksiyonun önlenmesinde: Böbrek, pankreas veya karaciğer nakli sonrasında 1-3 hafta ve kalp nakli sonrasında 3-10 gün 1.25-2.5 mg/kg/gün dozla kullanılmalıdır. Tedavi, dozajda tedrici azalma yapılmadan da kesilebilir. Rejeksiyon krizinin ve Akut Graft Versus Host Hastalığının tedavisinde klinik ve biyolojik belirti ve semptomlar düzelinceye kadar 2.5-5 mg/kg/gün dozda kullanılmalıdır. Aplastik anemi: 5 gün süreyle 2.5-5 mg/kg/gün dozla kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Solid organ transplantasyonlarında (Böbrek, kalp, karaciğer, pankreas vb.) rejeksiyon profilaksisi ve tedavisi, aplastik anemi tedavisi, Greft Versus Host Hastalığı (GVHD) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kaynağı olan hayvanın proteinlerine karşı bilinen allerji ve akut viral enfeksiyonlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kesinlikle yoğun tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Sadece hastanede yatan ve organ nakli veya aplastik anemi tedavisi için immünsüpresif tedavisi devam eden hastalarda kullanılmalıdır. Uygulama koşullarının titiz kontrolü ve gözetim altında tutma oldukça önemlidir. Uygulama yavaş, sürekli infüzyon şeklinde yapılmalıdır, 4 saatten daha kısa süreli, hızlı infüzyonlar yapılmamalıdır. İnfüzyon süresince sürekli tıbbi gözetim gereklidir. Anafilaktik reaksiyon belirtileri görüldüğünde infüzyon durdurulmalıdır. Organ naklinde, trombosit sayısı 50.000/mm3'ün altına düşerse tedaviye ara verilmelidir. Tedavi kürünün bitiminden 2 hafta sonrasına dek böbrek fonksiyonları ve tüm kan hücreleri sayımı izlenmelidir. Dikkatsizlik sonucu uygulanan aşırı dozaj, lökopeni ve trombositopeniye yol açabilir. Uzun süreli kullanımı ağır enfeksiyonlara ve lenfoma insidansında artışa neden olabilir. Normalde hamilelik ve emzirme sırasında kullanımı tavsiye edilmemektedir. Akut anafilaktik reaksiyon sonraki uygulamalar için mutlak bir kontrendikasyon oluşturur.

 

Yan Etkileri:

Rigor, ateş, eritem, kaşıntılı deri döküntüleri, trombositopeni, nötropeni, serum hastalığı; infüzyon sırasında veya hemen ardından arteriyel tansiyonun düşmesi, solunum zorluğu, ateş ve ürtiker ile karakterize anafilaktik reaksiyon olabilmektedir. Bu belirtiler olduğunda, steroid uygulamalı veya kullanılmakta olan steroid dozu ayarlanmalıdır. Belirtiler genellikle ilk uygulama ardından görülmekte ve tedavi süresince azalmaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siklosporin: Aşırı immünsüpresyon riski yaratır. Zayıflatılmış canlı aşılar: İmmünsüpresif tedavi boyunca, ölümcül sistemik enfeksiyona neden olabileceğinden kontrendikedir. Tedavi sırasında aynı infüzyon hattından kan ve kan ürünleri özellikle lipid transfüzyonundan kaçınmalıdır.