1ilaç

TETANEA Aşı

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

Tetanoz IG F(ab)2 fragmanları (At kaynaklı) 1500 IU/1 doz (1 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yaralanma sonrasında mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır. Çocuk ve yetişkinlerde aynı dozaj uygulanır. Isırık ve yaralanmaların semptomatik tedavileri ile birlikte uygulanacak standart doz 1500 IU/ml'dir. Bu dozaj, enfekte ve nekrotik yaralanmalarda, tedavinin geciktiği durumlarda, ortalama kilonun üzerindeki yetişkinlerde iki kat arttırılabilir. Tetanoz seroprofilaksisini tetanoz toksoid aşılaması izlemelidir. Enjeksiyon, önerilen doza mutlak surette uyularak, intramüsküler yoldan deltoide ya da gluteal bölgeye yavaşça yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Tetanoz profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen kişilere veya daha önceki Hib aşılamaları sonrasında aşırı duyarlık belirtileri gösteren kişilere uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

Bütün diğer enjektabl aşılarda olduğu gibi aşının uygulaması sonrasında ortaya çıkabilecek nadir anafilaktik reaksiyonlar için gerekli tıbbi tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır. Aşılanan bireyler bu amaçla aşılama sonrasında 30 dakika süreyle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdırlar. Trombositopenili ya da kanama bozukluğu olan bireylere yapılacak intramüsküler bir uygulama sonrasında kanama oluşabileceğinden dolayı aşı subkutan olarak uygulanmalıdır. İnsan İmmün yetmezlik virüsü (HIV), aşı için bir kontrendikasyon olarak görülmemektedir. Tetanoz toksoidi bileşenine karşı sınırlı immün yanıt oluşabilmesine rağmen, aşı ile tek başına aşılama rutin tetanoz aşılamasının yerini dolduramaz.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, eritematöz veya nodüler reaksiyon görülebilir.