1ilaç

FAVIRAB IM Flakon

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

Kuduz immünglobülini (At kaynaklı) 200-400 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 i.m. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Isırma ya da tırmalamanın yol açtığı, kuduz virüsü ile kontamine olması muhtemel yaralara, temasın üzerinden geçen süre dikkate alınmaksızın hızlı lokal tedavi uygulanması çok önemlidir. Önerilen ilk yardım tedavisi, yaranın derhal su ve sabun ya da kuduz virüsü üzerinde öldürücü etki göstereceği bilinen diğer maddelerle yıkanıp temizlenmesi şeklindedir. Favirab temasın ardından mümkün olan en kısa süre içinde uygulanmalıdır. Önerilen doz, erişkin ve çocuklarda vücut ağırlığına göre, 40 IU/kg'dır. Ancak, çocuklarda, özellikle çoklu yaralanmalarda, yaraların doğru şekilde infiltre edilmesine yetecek miktarda immünglobülin elde edilmesi için dozun %0.9 NaCl çözeltisinde 2-3 kat seyreltilmesi önerilir. İmmünglobülin aşının sağlayacağı aktif antikor üretimini bir miktar baskılayabileceği için hiçbir surette önerilen doz aşılmamalıdır. İntramüsküler yoldan yavaş enjekte edilmelidir. Anatomik olarak müsaitse, dozun mümkün olan en fazla miktarı yaraların içine ve etrafına infiltre edilmelidir. Kalan miktar intramüsküler olarak (gluteal bölgeye) tek bir enjeksiyonla uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle ciddi temaslarda (örn. kuduz virüsü ile enfekte olduğu bilinen ya da şüphelenilen ancak durumu incelenemeyen evcil ya da vahşi hayvanın yol açtığı yüz, baş, boyun ve ellerde çoklu ciddi ısırıklar) veya küçük çocukların ısırılmalarında olmak üzere kuduz virüsü ile temas ettiğinden şüphelenilen bireylerin seroprofilaksisinde (antikor enjeksiyonu ile koruma) endikedir. İstisnai durum: Kuduz aşısı ile bağışıklanmış olan ve yeterli kuduz antikor titreleri belgelenen bireyler sadece aşı almalıdır. Parmak uçları gibi belirli anatomik bölgelerdeki yaralar, dokuda lokal basınç artışına (Kompartıman Sendromu) yolaçmamak için dikkatli şekilde infiltre edilmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

At kaynaklı proteinlere karşı alerji öyküsü bilinen bireylerde kontrendikedir. Ancak, kuduzun ölümcül riski nedeniyle her türlü olası kontrendikasyon gözardı edilebilir.

 

Uyarılar:

Sadece kuduz kontrol merkezlerinde, tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır. Ani kan basıncı düşüşüne bağlı ani bayılma ve şok riski nedeniyle intravenöz uygulanmamalıdır. At kaynaklı proteinlere alerji öyküsü bilinen hastalarda, insan kaynaklı kuduz immünglobülini tercih edilir. İnsan kaynaklı kuduz immünglobülini bulunamadığı durumda ise, olası anafilaktik şok reaksiyonunu önlemek için artırılmış tıbbi müdahale imkanları altında, gecikmeden uygulanmalıdır. Alerjik veya sistemik alerjik reaksiyon durumunda enjeksiyon derhal durdurulmalıdır. Şok halinde, şok durumuna uygun tedavi uygulanmalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirliği insan deneylerinde kanıtlanmamıştır. Kuduzun ölümcül riski dikkate alındığında, maruziyetin ardından uygulanacak profilaktik kuduz tedavisi için gebelik bir kontrendikasyon oluşturmaz. Ancak seçim imkanı olduğu takdirde, insan kaynaklı kuduz immünglobülini tercih edilir.

 

Yan Etkileri:

Heterolog proteinlerin kullanımı sonrasında ortaya çıkabilen yan etkiler, bireylerin %10'undan azında gözlenmiştir. Bu yan etkiler esas olarak ani veya gecikmiş tip alerjik reaksiyonlardır. Ani reaksiyonlar: Hipotansiyon, dispne (soluma güçlüğü) ve ürtiker ile görülen anafilaktik reaksiyonlardır. Nadiren (%0.01) Quincke ödemi (yüz ve boyunun alerji kaynaklı ani şişmesi) veya anafilaktik şok gibi çok daha ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Gecikmiş tip reaksiyonlar: Heterolog protein uygulamasından sonra bildirilen serum hastalığı tipinde reaksiyonlar, uygulamanın başlangıcını izleyen 6 gün içinde ortaya çıkabilir. Zaman zaman ateş, kaşıntı, eritem veya ürtiker, adenopati ve artralji gibi klinik semptomların eşlik ettiği bir enflamatuvar reaksiyon şeklinde ortaya çıkar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tekrarlayan dozlarla uygulanmamalıdır. Aşı tedavisi başladıktan sonra tekrarlayan kuduz immünglobülin enjeksiyonları, aşı ile garanti edilen koruyucu etkinliği azaltabilir. Kuduz immünglobülin ve kuduz aşısının birlikte kullanıldığı tedavilerde, aşı ayrı olarak kontra-lateral anatomik bölgeye (karşı tarafa), farklı bir enjektör kullanılarak uygulanmalıdır. Genel bir kural olarak, immün yanıtı zayıflatacak kortikosteroidlerin kullanımından kaçınılmalıdır.