1ilaç

AVAXIM Aşı

Sanofi Pasteur

 

Etken Madde(ler):

Hepatit A virüsü antijeni 160 IU/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Bir enjeksiyonluk doz 0.5 ml olarak önerilmiştir. Tek dozluk primer aşılamadan sonra rapel doz; 15 yaş üzerindeki erişkinlerde 6 ile 12 ay sonra, 2-15 yaş arasındaki çocuklarda 6 ay sonra. İntramüsküler yolla uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

2 yaş üstü çocukların ve erişkinlerin hepatit A enfeksiyonundan korunması amacıyla kullanılır. Hepatit A virüsüne maruz kalma riski yüksek olan kişilere önerilmiştir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir komponentine karşı hassasiyette kontrendikedir. Ayrıca ateşli durumlar, akut hastalıklar, kronik ilerleyici hastalıklarda (aşılama sonraya ertelenebilir) kullanılmaz.

 

Uyarılar:

İmmünsupresyon tedavisi görenler ve immün yetmezlik durumlarında aşıdan tam cevap alınamayabilir. Hepatit A hastalığının inkübasyon döneminde aşılanmış bireylerde aşı etkisiz olabilir. Hamilelikte kullanımı önerilmemektir. Tüm ilaç ve aşılarda olduğu gibi hamilelik ve emzirme döneminde risk/yarar durumu değerlendirildikten sonra kullanımına karar verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazen kızarıklıkla birlikte görülebilen lokal ağrı. Çok ender olarak enjeksiyon bölgesinde nodül (şişlik) görülebilmektedir. Orta şiddette ateş, yorgunluk, başağrısı, kas veya eklem ağrısı, mide-barsak rahatsızlıkları en sık gözlemlenen yan etkilerdir. Ender durumlarda karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) az miktarda reversibl yükselme.