1ilaç

MİYOREL Tablet

Sanofi-Synthelabo

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

 

 

Etken Madde(ler):

Metokarbamol 375 mg, Asetaminofen (Parasetamol) 300 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

12 yaşından büyük çocuklara ve erişkinlere günde 3-4 kez 2 tablet verilir. Yaşlı hastalarda erişkin dozunun yarısı önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Travmatik eklem ve kas ağrıları, burkulma, kırık gibi nedenlere (özellikle sportif nedenler, iş kazaları) meydana gelen ağrılı spazmlar, lumbago, miyalji, artralji gibi analjezik ve miyorelaksan etkinin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlı olanlarda, gebelikte, 12 yaşından küçüklerde, epilepsi, Myastenia gravis'te kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Karaciğer ve böbrek fonksiyon yetersizliklerinde dikkatle kullanılmalıdır. Uyku hali ve uyuşukluk yapabileceğinden motorlu araç kullananlarla çalışanlar uyarılmalıdır. Süte az miktarda geçtiğinden, emziren annelere verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Baş dönmesi, sersemlik, bulantı, uyuşukluk, bulanık görme, hemotolojik bozukluklar ve allerjik reaksiyonlar gibi yan etkiler görülebilir. Parasetamole bağlı olarak çok nadir kanlı veya bulanık idrar, deri döküntüleri (aşırı duyarlılık) hematolojik bozukluklar yayınlanmıştır. Aşırı dozlarda parasetamol akut karaciğer nekrozu yapabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Parasetamol alkol ve özellikle yüksek dozlarda barbitüratlar, antikonvülsanlar gibi karaciğer enzimlerini indükleyici diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında hepatotoksisite riski artar. Antikoagülanlarla uzun süre ve yüksek dozda kullanılırsa antikoagülan etki artabilir. Aspirin, diğer salisilatlar ve nonsteroid antienflamatuvar analjeziklerle uzun süre kullanılırsa nefrotoksik riski artar. Metokarbamol alkol, anestezikler, MSS depresörleri, MAO inhibitörleri, narkotik analjezikler ile birlikte kullanıldığında santral depresan, hipotansif ve solunum üzerine depresan etki artabilir. Böyle durumlarda her iki ilacın dozu azaltılmalıdır. Parasetamol kan şekeri tayinlerini, serumda ürik asit miktar tayinini, idrarda 5 hidroksiindol asetik asidin tayinini etkiler. Ayrıca protrombin zamanını, serumdaki bilirubin, laktik dehidrogenaz ve transaminaz konsantrasyonlarını da etkiler. Metokarbamol idrarda 5-hidroksiindolasetik asid ve vanilmandelik asit tayinlerini etkiler.