1ilaç

DİAZOMİD Tablet

Sanofi-Synthelabo

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Asetazolamid

 

 

Etken Madde(ler):

Asetazolamid 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Açık açı glokomda günde 1-4x250 mg, sekonder glokom ve akut kapalı açı glokomda her 4 saatte 250 mg. Epilepside çocuklarda ek tedavi olarak 1-4 kerede bölünmüş dozlar olarak 8-30 mg/kg, erişkinlerde başlangıçta 1x250 mg. Optimum doz günde 375-1000 mg. Konjestif kalp yetmezliğindeki sekonder ödemde sabahları 250-375 mg, akut yükseklik hastalığında günde 500-1000 mg kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Açık açı veya sekonder glokomun tedavisinde kullanılır. Akut konjestif glokomun pre-operatuvar evresinde, konjestif kalp yetersizliği ve ilaçlarla oluşan sekonder ödemlerin tedavisinde diğer ajanlarla birlikte, epilepsi tedavisinde diğer ajanlarla birlikte yardımcı olarak ve akut yükseklik hastalığında semptomların önlenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İdiyopatik, renal hiperkloremik asidoz, Addison hastalığı, böbrek üstü bezinin yetersizliği ve karaciğer hastalığında özellikle hepatik sirozda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Karbonik anhidraz inhibitörü alan hastaların elektrolit dengesi kontrol edilmeli; periyodik hematolojik tayinler yapılmalıdır. Diyabetli hastalarda karbonik anhidraz inhibitörleri, hiperglisemi ve glikozüriye neden olabilir, bu hastalarda tedbirle kullanılmalıdır. Dikkat isteyen işlerde çalışan hastaların asetazolamid kullanırken uyarılmaları gerekir. Karbonik anhidraz inhibitörleri respiratuvar asidozlu veya respiratuvar kapasitesi aşırı derecede azalmış hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Karbonik anhidraz inhibitörleri, özellikle ilk 3 ayda gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Sersemleme, uyuşukluk, yüzde ve periferde parestezi görülebilir. Ender olarak, yorgunluk, eksitasyon, gastrointestinal bozukluklar, iştahsızlık, hematüri, kan şekerinde yükselme, glikozüri, aşırı susuzluk hali görülebilir. Ateş ve alerjik deri reaksiyonları, kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. Karbonik anhidraz inhibitörleri ile renal kolik ve sülfonamid benzeri renal lezyonlar ve böbrek taşı oluşumu bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lityum etkisini artırabilir. Asetilsalisilik asit ve salisilatlar asetazolamid'in advers etkilerini artırabilir. Diüretikler etkilerini artırabilir. İnsülin ve oral antidiyabetik ajanlar hipoglisemik cevabı etkileyebilir. Amfetamin, prokainamid, kinidin ve muhtemelen trisiklik atidepresanlar etkilerini artırabilir. Dijital glikozitleri hipokalemi nedeniyle dijital toksisitesi oluşabilir. Kortikosteriodler, kortikotropin ve amfoterisin B ile ağır hipokalemi görülebilir.