1ilaç

TICLID Film Tablet

Sanofi-Synthelabo

 

Etken Maddeler:

Tiklopidin HCl 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 2x1 tablettir. Sabah ve akşam yemeklerle birlikte alınmalıdır. Tedavinin ilk 3 ayında 15 günde bir kan sayımı yapılması önerilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Aterosklerozu olan hastalarda, transient iskemik atak, stroke, miyokard infarktüsü ve vasküler ölümler gibi arteryel tromboembolik komplikasyonların önlenmesinde; intermittent klodikasyon derecesinde kronik arter hastalığı bulunanlarda, özellikle koroner arterlere ait, önemli iskemik olayların önlenmesinde; ekstrokorporeal dolaşıma bağlı trombosit fonksiyon bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde (açık kalp ameliyatları, hemodiyaliz gibi) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tiklopidine aşırı duyarlılığı olanlarda, yüksek doz heparin kullananlarda, kanama eğilimi olan aktif gastroduodenal ülserlerde, uzun süreli kanama eğilimi olan hemorajik diyatez ve hemopatilerde, lökopeni, agranülositoz ve trombositopenili hastalarda veya geçmişinde bu tip rahatsızlıklar olanlarda, akut vasküler hemorajik serebral olgularda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tedaviye başlandıktan sonra 15 gün içinde ve ilk 3 ay her 15 günde bir kan tablosunun kontrolü yapılmalı ve özellikle lökosit ve trombositler sayılmalıdır. Nötropeni veya trombopeni durumunda tedavi durdurulur ve kan verilerinin normale dönmesi beklenir. Tedavi sırasında farenjit, ağız mukozası ülserasyonu oluşursa hemen durum değerlendirilmeli ve kan tablosuna göre devam edip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Tiklopidin kanama süresini uzattığı için kanamaya eğilimli hastalara ve diğer antiagregan trombolitiklerle birlikte verilmemelidir, ancak bu kombinasyonun gerektiği çok özel durumlarda klinik ve biyolojik kanama süresi kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Bir operasyon durumunda antitrombotik bir etki istenmiyorsa operasyondan en az 1 hafta öncesinde tiklopidin tedavisi kesilmelidir. Acil ameliyatlardaysa kanama tehlikesi 0.5-1 mg/kg metil prednizolon veya 0.2-0.4 mcg/kg desmopressin veya taze platelet verilerek azaltılabilir. Tiklopidin karaciğer tarafından metabolize edildiğinden, karaciğer rahatsızlığı olanlarda dikkatle kullanılmalı, hepatit veya sarılık durumunda kesilmelidir. Gebelerde zararlı bir etkisi bildirilmemekle birlikte ihtiyaten, gebelik durumunda kullanımından kaçınılmalıdır. Tiklopidinin fare deneylerinde süte geçtiği saptanmıştır. Emziren annelerde kullanılmaması önerilmektedir.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etkisi bulantı, kusma, diyare, anoreksi gibi gastrointestinal belirtilerdir. Ancak bu etkiler tedavinin kesilmesini gerektirecek kadar şiddetli değildir ve 1-2 hafta içinde genellikle kendiliğinden geçer ve ilacın yiyecekle alınması durumunda da görülmezler. Ürtiker, prürit, eritem gibi deri reaksiyonlarının semptomları 1-2 gün içinde kaybolur. Burun kanaması, ekimoz ve menoraji gibi genellikle ciddi olmayan hemorajik bozukluklar tedavinin kesilmesini gerektirmez. Lökopeni, trombositopeni, pansitopeni, agranülositoz risk potansiyeli çok yüksek ciddi rahatsızlıklardır. Tedavinin ilk döneminde görülür ve ilaç kesildiğinde normale döner. Nadiren hepatit ve kolestatik sarılığa rastlanır, ilaç kesilince belirtiler kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kombine kullanımı önerilmeyen ilaçlar: Nonsteroidal antienflamatuvarlar: Platelek antiagregasyonunu potansiyalize eder, ancak kanama süresi uzar, gastroduodenal mukoza üzerindeki etki şiddetlenir. Oral antikoagülanlar ve heparin: Kanama riski artar. Diğer platelet antiagreganları: Sinerjik aktivite sağlanır, ancak kanama riski artar. Kortikosteroidler: Tiklopidinin neden olduğu uzamış kanama süresini kısaltır. Desmopressin: Kanama süresini kısaltır. Digoksin: Tiklopidinle kombine kullanım durumunda digoksinin plazma konsantrasyonunu yaklaşık %15 azaltır, ancak terapötik değerini değiştirmez. Teofilin: Kombine kullanımda teofilinin yarılanma ömrü ve dolayısıyla sürdozaj riski artar. Bu nedenle mutlaka teofilin için doz ayarlaması yapılmalıdır.