1ilaç

SOLIAN Film Tablet

Sanofi-Synthelabo

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Amisülpirid

 

 

Etken Madde(ler):

Amisülpirid 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet
60 film tablet

 

 

 

Kullanım Şekli:

Akut psikotik epizodlar için 400-800 mg/gün arasında kullanılır. Bazı vakalarda 1200 mg/gün kullanılabilir. Miks pozitif ve negatif semptomlu hastalarda doz, pozitif semptomlarda optimal kontrol sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.  İdame tedavisi, hastaya göre, minimal etkili doz ile belirlenmelidir. Baskın negatif semptomlar ile karakterize olan hastalarda 50-300 mg/gün arasında değişen dozların uygulanması önerilir. Dozlar 300 mg'a kadar günde tek doz, daha yüksek dozlarda günde 2 defa uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Baskın negatif semptomlar ile karakterize olan hastalar dahil olmak üzere pozitif semptomların (delüzyonlar, halüsinasyonlar, düşünce bozuklukları gibi) ve/veya negatif semptomların (duygulanım küntleşmesi, emosyonel ve sosyal çekilme gibi) baskın olduğu akut ve kronik şizofrenik rahatsızlıkların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aktif maddeye veya ilacın içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık; hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri gibi prolaktine bağlı tümörlerin varlığı; feokromositoma; 15 yaşın altındaki çocuklar; gebelik veya laktasyon; uygun bir gebelikten korunma yöntemi kullanılmadığı sürece, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hipertermi, kas rijiditesi, otonomik instabilite, şuur bulanıklığı ve CPK yükselmesi ile karakterize olan nöroleptik malign sendrom oluşabilir. Özellikle yüksek dozlarda hipertermi oluşursa ilaç kesilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği vakalarında, doz azaltılmalı ve aralıklı tedavi uygulanmalıdır. Epileptik nöbet eşiğinde düşmeye neden olabilir. Olası hipotansiyon veya sedasyon riski nedeniyle, yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Parkinson hastalarına, hastalığı şiddetlendirme riski nedeniyle dikkatle uygulanmalıdır. Reaksiyon süresini etkileyebileceğinden araç veya makina kullanma yeteneği bozulabilir.

 

Yan Etkileri:

Yaygın olarak görülen advers etkiler (%5-10); uykusuzluk, anksiyete ve ajitasyondur. Daha seyrek görülen advers etkiler (%0.1-5); konstipasyon, bulantı, kusma, ağız kuruluğu gibi gastrointestinal rahatsızlıklar ve somnolansdır. İlaç kesildiğinde normal değerlerine dönen plazma prolaktin düzeyi artışı görülür. Kilo artışı, akut distoni, ekstrapiramidal semptomlar, tardif diskinezi, QT uzaması, hipotansiyon, bradikardi, alerjik reaksiyonlar, epileptik nöbet ve nöroleptik malign sendrom oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkolün MSS üzerindeki etkilerini artırabilir. Narkotikler, anestezikler, analjezikler, sedatif H1 antihistaminikler, barbitüratlar, MSS depresanları, diğer anksiyolitik ilaçlar, klonidin ve türevleri, antihipertansifler ve diğer hipotansif ilaçlar, dopamin agonistleri ilaçlarla kombine kullanımda dikkatli olunmalıdır.