1ilaç

LORİTİNE Tablet

Sandoz

 

Etken Madde(ler):

Loratadin 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve 30 kg'ın üzerindeki çocuklarda günde tek doz halinde 10 mg (=20 damla=1 ml); 1-12 yaş arasında ve 30 kg'ın altındaki çocuklarda günde tek doz halinde 5 mg (=10 damla=0.5 ml) alınması önerilir. İlacın alınmasına neden olan semptomlar, gece en rahatsız edici biçimde ortaya çıktığından, ilacın akşam alınması önerilmektedir. Tedavi süresi şikayetlerin şekline, devamına ve seyrine bağlıdır. Damlalar doğrudan alınabileceği gibi, bir miktar sıvı içinde seyreltilerek de alınabilir.

 

 

Endikasyonları:

Mevsimsel ve perennial rinitte aksırma, burun akıntısı, burunda ve gözlerde kaşıntı, gözlerde yanma gibi bulguların tedavisinde kullanılır. Kronik idiyopatik ürtiker gibi deriyle ilgili allerjik durumlarda kaşıntı bulgusunun tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Loratadine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük başlangıc dozları kullanılmalıdır. Başlangıc dozu olarak günde 5 mg veya gün aşırı 10 mg kullanılması önerilir. Loratadinin 2 yaşından küçük çocuklarda etkisi ve kullanım güvenliğine dair yeterli bilgi olmadığından, 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Gebe kadınlarda güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmemiş olduğundan, beklenen yararla olası zarar dikkatle değerlendirilmeden kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiğinden laktasyon süresinde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen yan etkiler; halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı, gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibi alerji belirtileridir. Tablet kullanımına bağlı olarak nadiren alopesi, anaflaksi, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve supraventriküler taşiaritmi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antihistaminik ilaçlar deri reaktivesini gösteren pozitif reaksiyonları azaltması nedeniyle deri testlerinden 48 saat önce loratadinin kullanımı kesilmelidir.