1ilaç

TRAMADOLOR Kapsül

Sandoz

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Tramadol

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Tramadol HCl 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 kapsül
30 kapsül
50 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Dozu ağrının şiddetine ve hastanın hassasiyetine göre ayarlanmalıdır. Vücut ağırlığı 25 kg'ın altında olanlarda kullanılmamalıdır. Yetişkinlerde, 12 yaş ve daha üstündeki adolesanlarda: Tek doz bir kapsül uygulanır (50 mg). Eğer ağrı 30-60 dakika içinde giderilemezse, ikinci kapsül uygulanır. Şiddetli ağrı için daha yüksek bir uygulama gerekirse, tek doz 2 kapsül (100 mg) kullanılır. Etki ağrının şiddetine bağlı olarak 4-8 saat sürer. Genel olarak günlük doz 8 kapsülü (400 mg) aşmamalıdır. 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar ve yaşlı hastalar: Tramadolor 50 mg Kapsül böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastaların akut ağrısında sadece bir veya bir kaç defa uygulanır, bu yüzden doz ayarlamasına gerek yoktur. Bununla beraber, kronik ağrı durumlarında doz aralıkları uzatılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki herhangi bir maddeye veya opioidlere karşı bilinen duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır. Geçmişte veya halen opioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi ve fatal olabilen anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Epilepsi hikayesi olan veya epilepsi riski olan hastalarda ancak zorunlu bir endikasyon var ise kullanılmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif seratonin re-uptake inhibitörleri ve trisiklik antidepresan kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır. Birlikte alkollü içecekler alınmamalıdır. Hastanın reaksiyon kabiliyetini etkileyerek araba ve makina kullanmasını zayıflatabilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde yarar/risk oranı gözönüne alınarak kullanılmalıdır. Tolerans ve çekilme semptomları görülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyeli mevcuttur.

 

Yan Etkileri:

Halüsinasyon ve konfüzyon görülebilir. Mide bulantısı, kusma , ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sisteme ait şikayetler görülebilir. Ender vakalardakardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı, postural hipotansiyon veya kardivasküler kolaps gibi) görülmüş ve az sayıdaki hastada konvülsiyonlar gözlemlenmiştir. En sık görülen SSS yan etkileri sersemlik, başağrısı ve sedasyondur. Prürit, kurdeşen, kaşıntı, döküntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları görülebilir. Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

SSS'ni etkileyen diğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) birarada alındığında sedatif etki artabilir. MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opiodlar veya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.